Bericht

Houten Veilig Tent verlengd

14 december 2015

De gemeente Houten heeft vanaf oktober 2015 samen met politie en Viveste de Houten Veilig Tent ingezet. Gedurende 8 avonden kregen buurtbewoners tips en adviezen om zelf hun woning en woonomgeving veiliger te maken. De opkomst was groot, evenals de waardering van inwoners. Daarom gaat de gemeente de actie verlengen met nog eens vier avonden in de maanden januari en februari 2016.

Met de Houten Veilig Tent zoekt de gemeente de inwoners op nadat er een woninginbraak heeft plaatsgevonden. De praktijk leert dat mensen het meest open staan voor preventie, wanneer ze zelf of in hun omgeving te maken krijgen met een inbraak. In de tent geven medewerkers van de politie, Viveste en de gemeente informatie en advies aan inwoners om inbraken te voorkomen. Ook vragen over andere zaken op het gebied van veiligheid worden meegenomen. Verder is er foldermateriaal beschikbaar en is er informatie over de verschillende inbraakmethoden.

De tent staat op 21 en 28 januari en op 4 en 11 februari van 18.30 tot 20.00 uur in een buurt waar de week ervoor is ingebroken. De politie bepaalt kort van tevoren de exacte locatie. Omwonenden krijgen een uitnodiging in de bus. Daarnaast maakt de gemeente het ook bekend via www.houten.nl

Terug naar overzicht