Bericht

Adviesraad zoekt uitbreiding

28 oktober 2015

De huurdersorganisaties krijgen steeds meer invloed bij woningcorporaties. Het is daarom belangrijk dat er een goede organisatie staat. Sinds ruim een jaar heeft Viveste een Adviesraad die ons adviseert. Deze raad is op zoek naar nieuwe leden.

Wie is de Adviesraad van Viveste?
De Adviesraad is een onafhankelijke groep betrokken huurders en belanghebbenden, die adviseert over belangrijke beleidsthema’s. Zoals bijvoorbeeld 'betaalbaar wonen', 'duurzaamheid' of 'wonen en zorg in Houten'.

Wat doet de Adviesraad?
Voorop staat dat we, Viveste en Adviesraad op constructieve, frisse en creatieve manier samenwerken en overleggen. De Adviesraad bepaalt jaarlijks de thema’s waarover het jaar daarop gesproken gaat worden. Bij het thema wordt een passende werkvorm gekozen. De Adviesraad bepaalt de vorm van de bijeenkomsten: een bijeenkomst voor alle geïnteresseerde huurders, een vergadering, werkbezoek of een thema-avond met een deskundige en kan bijvoorbeeld ook de Raad van Commissarissen en stakeholders van Viveste betrekken. Na afloop brengt de Adviesraad een advies uit aan Viveste, op basis van de inzichten en ideeën die zij hebben opgedaan tijdens de bijeenkomst.

Wat heeft de Adviesraad tot nu toe gedaan?
Begin dit jaar heeft de Adviesraad een thema-avond over betaalbaarheid georganiseerd. Deze avond is druk bezocht. De ideeën die tijdens deze avond voorgesteld zijn heeft de Adviesraad meegenomen in haar advies aan Viveste. Viveste heeft een deel van de adviezen overgenomen. Een verslag van deze avond en de adviezen vindt u op de website van Viveste.

Adviesraad zoekt nieuwe leden
Op dit moment bestaat de Adviesraad uit 4 leden. Om een nog beter beeld te krijgen van wat er leeft onder de huurders van Viveste en de raad te versterken willen wij de raad graag uitbreiden. De Adviesraad zoekt mensen die op het niveau van de corporatie creatief en fris mee kunnen denken over wat belangrijk is voor de huurders.

Wilt u met hen meedenken?
Of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar AdviesraadVivesteoutlookcom dan neemt de Adviesraad contact met u op.

Terug naar overzicht