Bericht

Onze Adviesraad zoekt nieuwe leden

08 oktober 2015

Sinds ruim een jaar hebben we een Adviesraad die ons adviseert. Deze raad is op zoek naar nieuwe leden. Is dit misschien iets voor u?

Grotere rol voor de huurdersorganisatie

 

Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. In deze wet is de rol van huurdersorganisaties bij woningcorporaties versterkt. Vastgelegd is dat  een huurdersorganisatie een volwaardige partij is bij het maken van de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporatie. Ook mag de huurdersorganisatie een aantal leden voor de Raad van Commissarissen voordragen en kan de huurdersorganisatie een huurdersraadpleging houden. De huurdersorganisatie kan de corporatie adviseren op allerlei onderwerpen.

Wie zijn de Adviesraad van Viveste?

 

De Adviesraad is een onafhankelijke groep betrokken huurders en belanghebbenden, die adviseert over belangrijke beleidsthema’s. Zoals bijvoorbeeld 'betaalbaar wonen', 'duurzaamheid' of 'wonen en zorg in Houten'. Er worden ongeveer 2 thema’s per jaar behandeld.

Wat doet de Adviesraad?

 

Voorop staat dat we, Viveste en Adviesraad op constructieve, frisse en creatieve manier samenwerken en overleggen. De Adviesraad bepaalt jaarlijks de thema’s waarover het jaar daarop gesproken gaat worden. Op deze thema’s worden dan bijeenkomsten uitgeschreven waar alle huurders met interesse voor dat betreffende thema welkom zijn. Hierbij kan ook gekozen worden voor bijeenkomsten op basis van doelgroep / generatie.
De Adviesraad bepaalt de vorm van de bijeenkomsten: een vergadering, werkbezoek of een thema-avond met een deskundige en kan bijvoorbeeld ook de Raad van Commissarissen en stakeholders van Viveste betrekken. Na afloop brengt de Adviesraad een advies uit aan Viveste, op basis van de inzichten en ideeën die zij hebben opgedaan tijdens de bijeenkomst.

Wat heeft de Adviesraad tot nu toe gedaan?

 

Begin dit jaar heeft de Adviesraad een thema-avond over betaalbaarheid georganiseerd. Deze avond is druk bezocht. De ideeën die tijdens deze avond voorgesteld zijn heeft de Adviesraad meegenomen in hun advies aan Viveste. Viveste heeft een deel van de adviezen overgenomen. Een verslag van deze avond en de adviezen vindt u op de website van Viveste.

Adviesraad zoekt nieuwe leden

 

Op dit moment bestaat de Adviesraad uit 4 leden. Om een nog beter beeld te krijgen van wat er leeft onder de huurders van Viveste en de raad te versterken willen wij de raad graag uitbreiden. Wij zoeken geen klagende vergadertijgers, maar mensen die op het niveau van de corporatie creatief en fris mee kunnen denken over wat belangrijk is voor de huurders. Bent u betrokken bij Houten en sociale woningbouw en huurder van Viveste? Dan bent u degene die wij zoeken!

Wilt u met ons meedenken? Of wilt u meer weten?

 

Stuur dan een mail naar AdviesraadViveste@outlook.com dan neemt iemand van de Adviesraad zo snel mogelijk contact met u op.

Terug naar overzicht