Bericht

Geen huurverlaging door nieuwe waardering

30 september 2015

Vanaf 1 oktober gelden nieuwe criteria voor het bepalen van de huurprijs. Dat is geregeld in het gewijzigde woningwaarderingsstelsel (WWS). Vanaf dat moment speelt de WOZ-waarde van de woning een belangrijke rol bij het bepalen van de huurprijs. De gewildheid en de locatie van een huurwoning komen zo beter tot uitdrukking bij de bepaling van de maximale huurprijs. De WOZ-waarde gaat gemiddeld voor 25% de maximale huurprijs bepalen en vervangt de huidige criteria woonomgeving, hinderlijke situatie, schaarstepunten en woonvorm.

De nieuwe regels hebben geen gevolgen voor de huurprijs van onze woningen

De huurprijs van onze sociale huurwoningen lagen al ruim onder de maximale huurprijs. Ook onder de nieuwe regels blijven de huurprijzen van onze woningen onder de maximale huur. Was dit wel zo geweest, dan hadden wij hierover zelf onze huurders bericht. Dit scheelt immers veel administratieve rompslomp.

Wilt u zelf checken of uw huur toch niet hoger is dan de maximale huur?

Dat kan. U heeft dan wel de WOZ-waarde van uw woning nodig. Die vindt u op het aanslagbiljet van de BghU (Belastingsamenwerking gemeenten &  hoogheemraadschap Utrecht). U kunt het taxatieverslag van uw woning ook inzien met uw DigiD via Mijn BghU. Vervolgens kunt u met de huurprijscheck van de huurcommissie de maximale huurprijs van uw woning berekenen.

Terug naar overzicht