Bericht

Geslaagde proef met Laatste Kansbeleid van Het Vierde Huis

03 juli 2013

Huurders die structureel voor problemen en overlast zorgen of regelmatig huurschuld hebben. Soms is de overlast zo ernstig en hardnekkig dat huisuitzetting dreigt. We willen huisuitzettingen zoveel mogelijk voorkomen. Daarom zijn we eerder dit jaar bij wijze van proef gestart met het Laatste Kansbeleid van Het Vierde Huis. De eerste resultaten zijn bemoedigend.

Het Laatste Kansbeleid van het Vierde Huis

De proef houdt in dat we een aantal huurders met aanhoudende financiële problemen en huurders die dringend zorg nodig hebben laten begeleiden door Het Vierde Huis. Medewerkers van Het Vierde Huis bemiddelen bij het vinden van de juiste hulpverlenende instanties en controleren als onafhankelijke partij of afspraken worden nagekomen. Over de huurschuld, maar ook over de aanpak van andere schulden, psychische problemen, verslaving en opvoedingsproblemen. Deze afspraken liggen vast in contracten. Door professionele bemiddeling, het op orde krijgen van de financiële situatie van huurders en gedragsverandering, zoekt Het Vierde Huis naar een passende, dwingende oplossing, met oog voor het individu. Houdt de huurder zich niet aan de afspraken, dan raakt hij zijn huis kwijt. De huurder is dus zelf verantwoordelijk voor het slagen of mislukken van deze laatste kans.

Eerste proef succesvol

De eerste proef met een huurder met een schuld, die voor huisuitzetting in aanmerking kwam is succesvol verlopen. Woonconsultent Cora Drost van Viveste: “Met hulp van de juiste partijen is gezocht naar een oplossing om de huurder verder te helpen en haar leven weer op de rit te krijgen. We vonden het mooi om te zien dat de huurder deze kans met beide handen aangreep en uit zichzelf acties ondernam om haar situatie te verbeteren. Na dit succes hebben we er voor gekozen ook een aantal ‘probleemhuurders’ met een dringende behoefte aan zorg door Het Vierde Huis te laten begeleiden. Ook hen willen we nog één laatste kans bieden. Bij zorg zijn er complexere problemen en heb je overleg met veel meer partijen. Het Vierde Huis heeft ons in contact gebracht met (zorg)instanties waarmee wij nog niet eerder hebben gewerkt.”

Terug naar overzicht