Bericht

Start regionale klachtencommissie

29 augustus 2015

Klagende huurders van Viveste, Mitros, Jutphaas Wonen en WBV Lopik die vastlopen bij hun corporatie kunnen vanaf 1 september bij regionale commissie terecht.

Meer kwaliteit door samenwerking

De gezamenlijke klachtencommissie is een nieuwe stap in de steeds verdere samenwerking tussen de corporaties. De meerwaarde van de samenwerking in een regionale klachtencommissie zit vooral in onafhankelijkheid, professionalisering en het leren van elkaar. Zo kan blijken dat een corporatie relatief veel klachten krijgt over een bepaald onderwerp. Dan kan onderzocht worden hoe andere corporaties hiermee omgaan.

In eerste instantie is de gezamenlijke klachtencommissie bedoeld voor huurders van Viveste, Mitros, Jutphaas Wonen en WBV Lopik. Later zullen meer woningcorporaties uit de regio Utrecht zich bij de KWRU aansluiten. 

Anticiperen op nieuwe wetgeving

Met het vormen van een regionale klachtencommissie en het invoeren van een landelijk geldend reglement anticiperen deelnemende corporaties op veranderende wetgeving. De komende maanden wordt de nieuwe Woningwet op dit gebied verder uitgewerkt.

Onafhankelijkheid en landelijk klachtenreglement

De KWRU garandeert een objectieve en onpartijdige behandeling van klachten. De commissie bestaat uit leden die onafhankelijk zijn van de deelnemende corporaties. Alle leden zijn advocaat en zijn ervaren op het gebied van huurrecht. De commissie werkt volgens het model-klachtenreglement van Aedes.

Voor wie is de KWRU

Huurders of ex-huurders van de aangesloten corporaties die zich persoonlijk benadeeld voelen door één van de corporaties en er met de corporatie niet meer uitkomen, kunnen de regionale klachtencommissie om een onpartijdig oordeel vragen. Eerst moet dan wel de corporatie in staat gesteld worden om de klacht op te lossen. Lukt dat niet of onvoldoende, dan kunnen huurders de stap maken naar de KWRU.

Hoe gaat de commissie te werk

De deelnemende corporaties vinden het belangrijk dat de nieuwe commissie laagdrempelig is. “Geen enkele zaak wordt alleen schriftelijk afgedaan. Altijd worden beide partijen gehoord. Regelmatig is er ook een thuisbezoek om zo een goed beeld te krijgen van de situatie. Waar het vaak om gaat is dat tussen huurders en verhuurders het gesprek weer op gang komt en dat het vertrouwen tussen hen wordt hersteld”, zegt Henk Rawee, voorzitter van de KWRU. Kijk voor meer informatie op de nieuwe website www.kwru.nl.

Terug naar overzicht