Bericht

Nieuwe leden Raad van Commissarissen

17 juni 2015

We hebben eind 2014 afscheid genomen van de heer Ruurd Lageveen en mevrouw Dominique Buckers. Begin 2015 zijn 2 nieuwe leden toegetreden tot onze Raad van Commissarissen.

We hebben eind 2014 afscheid genomen van de heer Ruurd Lageveen en mevrouw Dominique Buckers. Begin 2015 zijn 2 nieuwe leden toegetreden tot onze Raad van Commissarissen. Dit zijn mevrouw Inge Oelen, regiodirecteur zorg bij Koninklijke Kentalis en de heer Peter Siebers, lid van het bestuur van de Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Samen met de andere 3 leden van de Raad van Commissarissen houden zij toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Viveste. Wij wensen hen een leerzame periode en wijsheid toe bij Viveste.

Terug naar overzicht