Bericht

Visitatie van start

17 juni 2015

Corporaties moeten 1 maal per 4 jaar een visitatie uit laten voeren om zich te verantwoorden over de keuzes die zij maken en over hun maatschappelijk presteren. Visitatie is een externe beoordeling door een onafhankelijke commissie. In 2011 is Viveste voor het eerst gevisiteerd. Onlangs is de aftrap geweest voor de visitatie die in 2015 plaatsvindt.

Externe beoordeling

Corporaties moeten 1 maal per 4 jaar een visitatie uit laten voeren om zich te verantwoorden over de keuzes die zij maken en over hun maatschappelijk presteren. Visitatie is een externe beoordeling door een onafhankelijke commissie. In 2011 is Viveste voor het eerst gevisiteerd. Onlangs is de aftrap geweest voor de visitatie die in 2015 plaatsvindt.  

Documenten en interviews

De visitatiecommissie zal een groot aantal documenten van Viveste bestuderen en interviews houden met een aantal stakeholders, een deel van het personeel, het management, de directeur/bestuurder en de Raad van Commissarissen. Eind 2015 wordt het rapport van de commissie verwacht. Na de visitatie weet Viveste waar haar sterke punten liggen en waar verbetering nodig is.

Terug naar overzicht