Over ons

Een slagvaardige en krachtige woningcorporatie in het Kromme Rijngebied, met een sterke lokale en regionale binding.

Een corporatie, die goed wonen biedt tegen een redelijke prijs/kwaliteit voor mensen met een laag inkomen en voor kwetsbare groepen. Een betrouwbare en sterke partner voor gemeenten en de vele maatschappelijke organisaties in het Kromme Rijngebied.

Samen met onze partners maken we het verschil voor onze huurders en (toekomstige) woningzoekenden. Een beetje ‘eigenwijs’ en sterk lokaal verbonden. We willen dichtbij onze huurders en onze partners staan. Onze dienstverlening zoveel mogelijke afstemmen op plaatselijke behoeften. We kiezen daarom voor een decentrale organisatie met verantwoordelijkheden laag in de organisatie.

Onze circa 60 medewerkers werken vanuit 2 klantvestigingen (in Houten en Wijk bij Duurstede) en een centraal kantoor (in Bunnik).

We gaan er de komende jaren voor zorgen dat er in de Kromme Rijnstreek meer woningen beschikbaar komen voor mensen met een laag inkomen. Meer sociale huurwoningen dus. Vooral voor starters, senioren en mensen met urgentie. Een goede basiskwaliteit voor een redelijke prijs is daarbij ons motto.

We gaan mensen stimuleren om te verhuizen naar een woning die bij hen past. Zowel qua woonwensen als financiële draagkracht. We willen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Daarvoor willen we meer kleinere gelijkvloerse woningen hebben. En we proberen mensen met te hoge inkomens in een sociale huurwoning te stimuleren om door te stromen naar de vrije sector. Daarbij zijn we deels afhankelijk van de mogelijkheden die de overheid biedt.

Wij werken aan betaalbaar wonen

Woningen die echt in de vrije sector thuishoren, willen we zoveel mogelijk verkopen, zodat wij kunnen investeren in sociale woningen, aanpassingen of maatregelen voor het verduurzamen van woningen om de woonlasten te verlagen.

Mensen een thuis bieden

Maar we doen meer. Want een thuis is meer dan een huis. We geloven dat het hebben van een thuis ieder mens helpt om echt mee te doen in de maatschappij. We vragen daarom ook aan onze huurders om mee te denken en mee te werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Net als wij dat doen met andere partijen zoals gemeente, politie en zorg- en welzijnsorganisaties. Samen organiseren we bijvoorbeeld hulp bij het oplossen van problemen tussen buren. Helpen we huurachterstanden en inbraak voorkomen. Proberen we ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. En dat nieuwe Nederlanders goed kunnen integreren.

Wij willen continu verbeteren

Tegen zo laag mogelijke kosten zorgen voor tevreden huurders. Zo min mogelijk uitgeven aan onze organisatie om maximaal te kunnen inzetten op ons doel. De keuze om zoveel mogelijk digitaal te doen is hieruit voortgekomen. Waar persoonlijk contact belangrijk is, willen we er ook zijn.

We zijn ervan overtuigd dat we door een open communicatie onze huurders en andere belanghebbenden kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen. Wij vinden dit ook belangrijk, omdat we voor voldoende uitdagingen met elkaar staan.

Wij werken aan voldoende betaalbare huurwoningen voor hen die het nodig hebben. En we zetten ons ervoor in dat huurders zich thuis kunnen voelen en mee kunnen doen aan de samenleving. Dat doen we samen met iedereen die daar aan mee wil werken.