De Molen 20

Ombouw kantoren naar 74 appartementen

Gemengd wonen in een levendige gemeenschap waar omzien naar elkaar en samen verantwoordelijkheid nemen voor het gebouw en de omgeving vanzelfsprekend zijn.

Het project

Aan de Molen 20 e.o. bouwt De Waal Bouwbedrijf voor ons 4 voormalige kantoorpanden om naar 74 appartementen:

 • Blok A De Molen 22 (15 appartementen)
 • Blok B De Molen 20 (29 appartementen)
 • Blok C Pelmolen 26 (18 appartementen)
 • Blok D Pelmolen 24 (12 appartementen).

Voorlopig wordt 1 appartement vrijgehouden als gemeenschappelijke ruimte. Een ruimte waar bewoners en mensen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten.

Er is veel aandacht voor duurzaamheid. In de eerste plaats doordat het gebouw niet wordt gesloopt, maar hergebruikt. Verder behoren de woningen straks ook tot één van de eersten in Houten die geen aansluiting meer op het gasnet hebben. In plaats van een standaard CV-installatie wordt een lucht-warmtepomp geplaatst. Zonnepanelen op het dak verzorgen een deel van de elektravoorziening. Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden voor een deelautosysteem.

De appartementen

Het gaat om 1, 2, 3 en 4-kamerwoningen met een oppervlakte van 26 tot 80 vierkante meter. De netto huurprijzen liggen tussen de € 389,80 voor een jongerenwoning (tot 23 jaar) en € 710,- voor de grootste woningen. Alle woonlagen zijn met een lift bereikbaar.

Doelgroepen: Magix Mix

De Molen wordt een plek voor iedereen: starters op de woningmarkt, mensen die door willen stromen en mensen die toe zijn aan zelfstandig wonen met lichte begeleiding. Voor deze laatste groep worden 10 tot 15 appartementen gereserveerd. Een mix van verschillende doelgroepen, die in elk geval delen dat ze zich willen inzetten voor elkaar en de omgeving en hun steentje bijdragen aan het beheer van het gebouw. 

We verwachten dat kandidaten zich gemiddeld minimaal 2 uur per week inzetten om van het gebouw een levendige gemeenschap te maken, voor het beheer van het gebouw en een goede relatie met de buurt. Dit hoeft niet een vaste dag/vast tijdstip in de week te zijn. Ook een (wisselende) dag in de maand is mogelijk.

De toewijzing gebeurt behalve op inschrijfduur en passendheid (inkomen, gezinsgrootte) ook op motivatie. Een commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van Viveste, gemeente Houten en Lister toetst daarop en doet de selectie van de eerste bewoners. Daarna gaat een selectiecommissie vanuit de woonvereniging (die bestaat uit alle bewoners samen) dit doen.

De appartementen worden in twee delen opgeleverd en bewoond

Eind juni de woningen aan de Molen (blok A en B) en begin september de woningen aan de Pelmolen (blok C en D).

De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Woonvereniging

Alle bewoners zijn lid van de woonvereniging met het doel: een succesvolle sociale samenhang in De Molen. Afspraken met Viveste worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
Uit de vereniging wordt een algemeen bestuur gekozen. Voor de dagelijkse gang van zaken worden gangmakers (2 per etage) en projectmakers (4 in totaal) gekozen. Gangmakers zorgen voor naleving van het huishoudelijk reglement en voor gezelligheid, ontmoeting en sociale samenhang op de etage. Projectmakers zorgen voor het algehele sociale beheer.

De woonvereniging wordt verantwoordelijk voor:
• woningtoewijzing reguliere bewoners
• inrichting, onderhoud, beheer van gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw
• aanleg en onderhoud van gemeenschappelijk groen

Artikel in AD donderdag 5 april 2018

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen De Molen 20 e.o.

 • Is dit een experiment?

  Het is een pilot van drie jaar. In die periode wordt gekeken of de bewonersvereniging goed gaat functioneren en hoe het samenwonen tussen verschillende doelgroepen gaat. In overleg met de bewonersvereniging kan het aantal kwetsbare huurders uitgebreid worden.

 • Waarom wordt dit pas zo kort voor het adverteren bekend gemaakt?

  Er is eerst veel overleg geweest over de invulling van dit plan. We hebben voorbeelden bekeken van andere gemengd wonen projecten en adviezen van andere projecten verwerkt in een concept op Houtense schaal. Daarbij moesten verschillende deelnemende partijen het eens worden over de invulling en aanpak.

 • Komen er ook statushouders?

  Er zijn nu geen woningen voor statushouders gereserveerd. Statushouders die in Houten wonen, kunnen net als andere woningzoekenden op deze woningen reageren.

 • Welke partijen werken samen?

  Viveste, de gemeente Houten, Sociaal Team, Lister en Reinaerde. De mensen die met  begeleiding in dit project komen wonen zijn allemaal in staat om zelfstandig te wonen en hebben daar nog een beetje begeleiding bij nodig. Deze krijgen ze van de zorgorganisatie waar ze cliënt zijn.

   

   

 • Welke doelgroepen komen hier te wonen?

  Sociale verhuur in verschillende leeftijdsklassen. In 2 categorieën: dragende en vragende bewoners.

  • Dragende bewoners (ruim 80%) voldoen aan de eisen voor passend toewijzen (inkomen, gezinsgrootte), staan ingeschreven bij WoningNet en zijn in staat en bereid zich minimaal 2 uur per week in te zetten voor de bewonersvereniging.
  • Vragende bewoners (bijna 20%) hebben lichte begeleiding nodig bij het zelfstandig wonen. Deze begeleiding wordt door een professionele organisatie gegeven. Ook de vragers leveren een bijdrage aan de bewonersvereniging. Het is wederkerig.
 • Zijn er naast de huurprijs nog servicekosten?

  Ja, het voorschot servicekosten is per woning verschillend en ligt op ongeveer 55 euro per maand voor 2018. Daarnaast moet 10 euro per maand contributie betaald worden voor de bewonersvereniging waar alle huurders lid van worden.

 • Kunnen urgent woningzoekenden (met beschikking) ook op de appartementen reageren?

  Ja, maar urgentie geeft bij deze appartementen geen voorrang.

   

   

 • Zijn de appartementen voor bepaalde leeftijden?

  Er zijn woningen voor jongeren tot 23 jaar, voor jongeren tot 30 jaar en woningen waar iedereen op mag reageren. De leeftijdsvoorwaarden staan bij de advertentie vermeld.

  Per gebouw wordt gezocht naar een mix van jong en oud, met en zonder begeleiding. Om de betrokkenheid bij de groep te vergroten, krijgen sommige bewoners een speciale rol. Later dit jaar wordt, in overleg met de bewoners, besproken welke rollen er zullen zijn.

 • Gelden de regels voor passend toewijzen?

  Voor alle woningen geldt dat deze UITSLUITEND passend toegewezen kunnen worden. Zorg er dus voor dat uw inkomen correct en aantoonbaar in WoningNet staat. Voor meer informatie over passend toewijzen zie ook: http://www.viveste.nl/ik-zoek/sociale-huur/inschrijven/

 • Welke gegevens moet ik aanleveren om voor de woning in aanmerking te komen als ik uit genodigd wordt voor een gesprek?

  Als u wordt  uitgenodigd voor een gesprek moet u van te voren onderstaande gegevens aanleveren:
  Algemene gegevens

  • Definitieve aanslag of Inkomensverklaring van het jaar 2016 of 2017. U kunt via uw Digi-D op mijnbelastingdienst.nl de inkomensverklaring downloaden. Hebt u geen Digi-D dan kunt u deze telefonisch aanvragen (Belastingdienst 0800-0543). Reken op een levertijd van 5 werkdagen.

  Gegevens over u en uw huidige woning

  • Een uitgebreid uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente waar u nu woont. Bent u huurder van  Viveste, dan hoeft u geen uittreksel aan te leveren. Vraag bij uw gemeente om een uittreksel waarin wij de volgende 4 gegevens kunnen terugvinden:
   o   hoe lang u in uw huidige woonplaats woont
   o   het aantal personen dat ingeschreven staat op uw adres
   o   uw adreshistorie
   o   uw burgerlijke staat.
  • Huurt u nu een woning of een kamer van een andere verhuurder? Dan levert u een verhuurdersverklaring  ingevuld en ondertekend door uw verhuurder in.
  • Woont u in een koopwoning? Dan levert u een hypotheekhoudersverklaring ondertekend door uw bank in.
    
 • Wanneer hoor ik of ik de woning heb?

  Na de brievenselectie ontvangen de eerste kandidaten, in de week van 16 april een uitnodiging voor een informatieavond in de week van 23 april. Tijdens deze avond vindt ook een gesprek met u plaats.

 • Ik mag op 2 woningen reageren, mag ik dan een woning kiezen?

  U krijgt een woning van ons aangeboden waar u op gereageerd heeft. U kunt niet kiezen.

 • Ik sta op nummer 1 betekent dit dat ik een woning heb?

  Nee, u moet een motivatie sturen. Uw motivatie bepaalt of u in aanmerking komt voor een woning in dit complex. Daarnaast worden ook uw (financiële) gegevens gecontroleerd. Op deze twee gronden kunt u nog afgewezen worden voor de woning.

 • Hoe groot is de kans dat ik een woning krijg toegewezen?

  Dat is niet  aan te geven omdat vooral  de motivatie om aan deze woonvorm deel te nemen doorslaggevend is voor de toewijzing.

 • Ik heb interesse in een woning wat moet ik doen?

  De woningen worden aangeboden via WoningNet. Zorg dat u daar staat ingeschreven. U kunt op 2 woningen reageren. Voor het einde van de sluitingstermijn moet u ook een motivatiebrief aan Viveste sturen. Vermeld in deze brief op welke woningen u heeft gereageerd en waarom u in dit project wil komen wonen. Waarom past dit woonconcept goed bij u en wat kunt u er aan bijdragen? U kunt uw motivatiebrief sturen naar molen20vivestenl . Uw brief moet voor 15 april bij Viveste zijn.

 • Kan ik de woning bezichtigen voordat deze klaar is?

  De woningen zijn niet te bezichtigen voordat u de woning accepteert. U huurt dus op basis van de informatie en plattegronden op WoningNet. Er zal voor de nieuwe huurders een inmeetmoment worden georganiseerd, nieuwe huurders worden hierover geïnformeerd.

 • Hoe is het huisvuil geregeld?

  De gemeente zorgt voor ondergrondse containers. De regels voor het ophalen van grofvuil vindt u op de website van de gemeente Houten:  https://www.houten.nl/burgers/afval/

 • Is er een berging aanwezig?

  Er is een gezamenlijke fietsenberging. Er is geen individuele berging.

 • Mag ik een laminaatvloer leggen?

  Een laminaatvloer is toegestaan, mits u deze aanvraagt bij Viveste.

 • Hoe zijn de wanden en plafonds afgewerkt?

  De wanden zijn “behangklaar”. Dit wil zeggen dat het gipsen wanden zijn die u zelf nog van een afwerking moet voorzien.

 • Wat voor keuken zit er in de woning?

  Uw keuken wordt opgeleverd met drie onder- en bovenkasten. Het aanrechtblad is van kunststof en is eiken gekleurd. De romp van de keuken is uitgevoerd in de kleur wit. De deurtjes in de kleur Elba wit. De keuken is afgewerkt met een aluminium plint.  Er wordt gekookt op elektra. U moet zelf voor een fornuis en koelkast zorgen.

 • Hoe is de badkamer ingericht en afgewerkt?

  Douche toilet en wastafel,  grijze vloertegel en glanzend witte tegel op de wanden.

 • Kan ik zelf een keuken en/ of badkamer uitzoeken?

  Nee, dit is niet mogelijk, de woningen worden standaard opgeleverd met een  keuken en badkamer.

 • Hoe is gas/water/elektriciteit/ glasvezel geregeld?

  De appartementen hebben geen gas. Alles is elektrisch. Ieder appartement heeft een eigen water en elektra voorziening met individuele meters. Uw eigen meterkast bevindt zich op de gang, niet in de woning. De woning is voorzien van een glasvezelaansluiting.

 • Het lijkt me heel fijn om hier te kunnen wonen, juist omdat ik ondersteuning krijg. Kan dat ook?

  Iedereen kan reageren. We toetsen op motivatie en mogelijkheid (willen en kunnen) om bij te dragen aan het woonconcept.

 • Wat wordt er precies van mij verwacht als bewoner?

  We verwachten dat bewoners zich in de bewonersvereniging actief inzetten voor het gemengd wonen. Dat kan op verschillende manieren. De bewoners vormen verschillende commissies en er zijn verschillende rollen zoals gangmakers.

 • Wat is de rol van de gemeente?

  De gemeente ondersteunt Viveste in het opzetten van dit woonconcept.

 • Wat doet Viveste om de leefbaarheid goed te houden?

  Het sociale beheer wordt het eerste half jaar intensief begeleid door een externe projectleider. Hij/zij stimuleert de oprichting van de bewonersvereniging en begeleidt het proces. De wijkbeheerders van Viveste zijn ook regelmatig aanwezig.