Officiële start gemengde woongemeenschap ‘De Molen’ in Houten

18 september 2019

Op zaterdag 14 september deed wethouder Jana Smith samen met woningcorporatie Viveste de officiële aftrap van de gemengde woongemeenschap ‘De Molen’ in Houten. In deze levendige gemengde woongemeenschap woont een mix aan bewoners. Een aantal bewoners heeft een steuntje in de rug nodig. Zij hebben buren die graag een handje helpen.

In “De Molen” in Houten woont een mix aan bewoners. Een aantal bewoners heeft om zelfstandig te kunnen wonen af en toe een steuntje in de rug nodig. Daarvoor kunnen ze terecht bij de bewoners die dat steuntje in de rug graag willen geven. In deze woongemeenschap wordt gewerkt aan verschillende werkgroepen en commissies om elkaar beter te leren kennen en initiatieven met elkaar op te zetten. Er is een bestuur gevormd en een commissie die nieuwe bewoners selecteert. Een groepje bewoners gaat aan de slag met de binnentuin, één ander groepje met de gezamenlijke spelletjesavonden en natuurlijk is er ook een feestcommissie.

GEMENGD WONEN
In de 73 appartementen wonen 14 mensen die in eerste instantie moeilijk zelfstandig kunnen wonen. Zij hebben buren die het leuk vinden om ze in het dagelijks leven een handje te helpen. De toewijzing van nieuwe bewoners gaat via zorginstellingen en een selectiecommissie van bewoners. Viveste doet een check op het inkomen en de gezinssamenstelling.

OPENINGSFEEST
De bewoners van de feestcommissie zijn de afgelopen maanden druk geweest om het openingsfeest op 14 september te organiseren. Met een springkussen voor de kinderen, een foodtruck en een DJ. Wethouder Jana Smith sprak de bewoners toe en feliciteerde hen met de opening. Ze is blij met dit initiatief van woningcorporatie Viveste. Het aantal begeleid-wonen-plaatsen loopt de komende jaren flink terug. Daarom experimenteren gemeente Houten en Viveste met deze woonvorm. Ook zorgpartijen Lister, Reinaerde en Timon doen actief mee. Zij begeleiden op de achtergrond bewoners die dat nodig hebben.

COMMUNITY BUILDING
Om de bewoners met elkaar in contact te brengen is actief ingezet op het bouwen aan een gemeenschap. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd zodat bewoners elkaar konden leren kennen en er zijn commissies en werkgroepen opgericht. Deze gaan in toenemende mate zonder ondersteuning aan de slag. Op deze manier kunnen bewoners hun talenten inzetten en wordt een goede basis gelegd voor het omzien naar elkaar.