Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten!

Jaarverslag

Benieuwd hoe Viveste het in 2018 deed? U leest het in ons jaarverslag.

2018: jaar van de integratie

Het was het eerste jaar na de fusie tussen Volksbelang en Viveste op 1 januari 2018. Daarin zetten we flinke stappen in het op elkaar afstemmen van beleid en processen en het creëren van een nieuwe Viveste-cultuur. De aandacht voor het betaalbaar houden van onze woningen, onze dienstverlening en het samenwerken aan innovatieve projecten bleef.

Nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming

  • We voegden 117 woningen toe. Zowel door nieuwbouw (Hoge Schaft, Houten), transformatie van een kantoorpand naar appartementen voor gemengd wonen (De Molen, Houten) en het verhuren van teruggekochte Koopgarantwoningen.
  • We realiseerden met het project De Molen ons eerste gemengd wonen project in Houten. Een project voor kwetsbare huurders en reguliere huurders die gemotiveerd kiezen voor deze woonvorm waarbij ze vragende huurders ondersteunen.
  • We zetten goede stappen op het gebied van duurzaamheid. Met nieuwbouw die zoveel mogelijk energieneutraal is (o.a. door gasloze appartementen en toepassing van PV panelen). Maar ook met de oplevering van het renovatieproject Karel Martelstraat in Wijk bij Duurstede (alle 47 appartementen o.a. van het gas af en aangesloten op een elektrische warmtepomp, dak voorzien van zonnepanelen).
  • We voerden voor 5,4 miljoen euro planmatig of groot onderhoud uit.
  • Daarnaast zetten we vol in op zonnestroom waarmee huurders op hun energiekosten kunnen besparen. Inmiddels kozen meer dan 300 huurders voor een zonnestroomsysteem op hun dak.
  • Op het dak van ons complex Dorpserf legden we 138 PV-panelen.
  • We verkochten 61 van onze grootste en duurste woningen, omdat ze niet passen bij onze doelgroep.

De samenwerking met onze partners

In 2018 bleven we ons samen met onze partners actief inzetten voor de leefbaarheid in onze wijken en de huurdersbetrokkenheid. We organiseerden een hackathon en een minisymposium, die in het teken stonden van innovatief denken, samen leren en het uitwerken van creatieve prototypes. De challenges lagen alle drie op het vlak van bewonersparticipatie / communitybuilding.

In het najaar hielden we in Wijk bij Duurstede onze visietafels, waarbij we samen met onze stakeholders keken naar het verleden, en heden en verkenden we toekomstige ontwikkelingen.

We zetten de goede samenwerking met onze huurdersvertegenwoordigers voort

Met de Huurdersadviesraad Houten (HAR), de Huurdersbelangenvereniging Kromme Rijn (HBV) in Wijk bij Duurstede en de vele bewonerscommissies. Net als de samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en onze bouw- en ketenpartners.

Financieel gezond

Het resultaat volgens onze winst- en verliesrekening sluit met een winst van 114,6 miljoen euro. Dit komt vooral door niet gerealiseerde waardestijging van het vastgoed. Dus ‘winst’ die vastzit in stenen en we dus niet zonder meer worden kunnen investeren. Maar we zullen er de komende jaren alles aan blijven doen om wachtlijsten voor woningzoekenden te verkorten, te verduurzamen en te zorgen voor goede woningen. Want iedereen verdient een thuis om te wonen. Een plek van waaruit hij of zij zoveel mogelijk de regie kan voeren over zijn of haar eigen leven.