Jaarlijkse huurverhoging

Wij verhogen de huur ieder jaar op 1 juli
Voor 1 mei ontvangt u van Viveste een brief over de jaarlijkse huurverhoging. Wij volgen de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Informatie over deze richtlijnen leest u hier. Meer informatie over de huurverhoging per 1 juli 2022 leest u in de huurkrant 2022 en op huurcommissie.nl

Huur vrije sector woning
Als u een vrije sector woning van ons u huurt, wordt uw huur ook verhoogd per 1 juli.

Verbeteren wij uw woning?
Dan kunnen we de huur ook verhogen. Dit spreken we altijd eerst met u af. Deze huurverhoging moet u wel zelf doorgeven aan de Belastingdienst, voor uw huurtoeslag.

Ook bij nieuwe verhuur kunnen we de huur verhogen
Bij een nieuwe verhuring kan het zijn dat de huur hoger of lager wordt dan de oude huur van de vorige huurders. Dit komt omdat we de huurprijs meer in verhouding brengen met vergelijkbare huurwoningen in de regio. Het kan dus voorkomen dat buren in dezelfde soort woning wonen en toch verschillende huren betalen.

Onder aan de pagina bij ‘Veelgestelde vragen’ leest u meer over de jaarlijkse huurverhoging 2022.

Veelgestelde vragen

Wij verhogen de huur, omdat de kosten van Viveste ook stijgen. Onze kosten zijn:
- Reparaties en onderhoud aan de woningen zodat ze heel en veilig blijven;
- Nieuwe woningen bouwen (zodat er voldoende woningen komen waar vraag naar is, nu en in de toekomst);
- Rente op leningen (die we hebben afgesloten voor onderhoud en nieuwbouw dat we niet van de huuropbrengsten konden betalen);
- Energiezuiniger maken van woningen (zodat ook onze huurders goed kunnen wonen en we aan alle wettelijke regels voor energiebesparing voldoen);
- Bedrijfslasten (zoals personeel, kantoor, enzovoort);

Deze kosten gaan jaarlijks omhoog, daarom moeten wij ook voor meer inkomsten zorgen. Daarbij  zoeken wij elk jaar de balans tussen de huur die bij de kwaliteit van de woningen past  en de inkomsten die wij nodig hebben.

De huurverhoging gaat over alle inkomens in het jaar 2020 die ingeschreven staan per 1 juli 2022 op het adres van de huurwoning.Laag inkomenMiddeninkomenHoog inkomen
1-pers. huishoudenst/m € 47.948€ 47.949 - € 56.527Vanaf € 56.528
2+ pers. huishoudenst/m € 55.486€ 55.487 - € 75.369Vanaf € 75.370
Voorstel huurverhoging:Inflatie
(2,3%)
+ € 50,-
(per maand)
+ € 100,-
(per maand)

Voor het eerst maakt de overheid een verschil in huishoudensgrootte. Ook is er onderscheid gemaakt in: lage inkomens, middeninkomens en hoge inkomens.

De huurverhoging mag nooit over de maximale huurprijs van de woning gaan. Dit kan betekenen dat sommige huurders een huurverhoging krijgen van een ander (en dus lager) bedrag.

De huurverhoging gaat alleen over sociale huurwoningen. Voor vrije sectorhuurwoningen, tijdelijke huurcontracten, garages, bergingen, parkeerplaatsen en tuinen gelden andere percentages.

Voor de huurverhoging vragen wij bij de Belastingdienst een huishoudverklaring op. Dit gebeurt in maart en april. Wij weten alleen of u in de groep ‘lage inkomens, ‘middeninkomens’, of ‘hoge inkomens’ hoort.
Viveste weet uw inkomen dus niet, en wij weten ook niet hoe groot uw huishouden is.

De Belastingdienst laat u per brief weten als wij een huishoudverklaring van uw adres hebben opgevraagd en ontvangen.

Nee, dat is nog niet mogelijk. De reden hiervan is dat het belastbaar huishoudinkomen over 2022 nog niet berekend kan worden, omdat het jaar nog niet is afgesloten.
Als dit wel bekend is (in 2023), kunt u bij ons wel de aanvraag doen. Dan wordt uw huurprijs aangepast.

U ontvangt elk jaar bij de huurverhoging een nieuwe huurspecificatie. Heeft u die niet meer, dan kunt u een nieuwe opvragen. Mail naar info@viveste.nl. Vergeet niet uw adres te vermelden

Wij begrijpen goed dat u zich zorgen maakt over de hogere energiekosten. Wij werken samen met energiecoaches in de gemeente Houten en gemeente Wijk bij Duurstede. Een energiecoach kan u helpen voor energiebesparing. Kijk voor meer informatie op https://www.viveste.nl/hulp-met-energie-besparen/.

Elk jaar bepaalt de Rijksoverheid met welk percentage de huur van corporatiewoningen maximaal mag stijgen. De huurverhoging gaat over alle inkomens in het jaar 2020 die ingeschreven staan per 1 juli 2022 op het adres van de huurwoning:

Per 1 juli 2022:

Per 1 juli 2022Rijksoverheid
Inflatie vastgesteld op:2,3%
Lage inkomens 1-pers huishoudens:   t/m € 47.948 2+ pers huishoudens: t/m € 55.486max. 2,3%
Midden inkomens 1-pers huishoudens:   € 47.948 – € 56.527 2+ pers huishoudens: € 55.487 – € 75.369max. + € 50,-  (per maand)
Hoge inkomens 1-pers huishoudens:   vanaf € 56.527,01 2+ pers huishoudens: vanaf € 75.369,01max. + € 100,- (per maand)
Geliberaliseerde huurcontracten (vrije sector)max. 3,3%
Onbekende inkomensMax 2,3%
Huishoudens waar de eenmalige huurverlaging in 2022 ingaat, krijgen geen huurverhoging in 20220%
Uitzonderingen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging2,3%

Uw huishoudinkomen is het gezamenlijk verzamelinkomen over 2020, van de huurder en overige bewoners die per 1 juli 2022 bij de gemeente ingeschreven staan op het adres van uw huurwoning.

In de huurverhogingsbrief wordt dit adres genoemd. Van alle bewoners telt het inkomen mee. Voor bewoners die per 1 januari 2022 nog geen 23 jaar zijn, telt alleen het inkomen mee dat boven het minimumloon uitkomt van € 21.422 euro.

Waarom kijken we naar het inkomen van 2 jaar geleden? Het inkomen over 2021 is nog niet definitief vastgesteld door de Belastingdienst voor 1 mei.

Viveste geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst, dat hoeft u niet zelf te doen bij de jaarlijkse huurverhoging. Om te zien of u recht heeft op huurtoeslag, kunt u een proefberekening maken op www.toeslagen.nl.

Wordt uw huur hoger dan € 763,47 euro (liberalisatiegrens), dan blijft u recht houden op huurtoeslag. Met uw huurcontract of de huurverhogingsbrief kunt u dit bewijzen bij de Belastingdienst.

Woont u in een sociale huurwoning en is uw huur vorig jaar al hoger dan € 763,47 én is uw inkomen gedaald? Dan kunt u weer aanspraak maken op huurtoeslag.

Bent u het oneens met de huurverhoging? In de Huurkrant 2022 op viveste.nl en op www.huurcommissie.nl kunt u lezen in welke situaties u bezwaar kan maken en hoe dat moet. Dit moet u vóór 1 juli 2022 doen. Het bezwaarschrift dient u in bij Viveste.

Is uw inkomen gedaald of uw huishoudensgrootte veranderd naar 1 persoon?
Vergeet uw bewijs niet mee te sturen: inkomensverklaring 2021 van het hele huishouden (opvragen bij de Belastingdienst) en BRP (opvragen bij de gemeente). Viveste kan uw bezwaar niet behandelen als de stukken niet compleet zijn.

Als u vóór 1 juli 2022 geen bezwaar indient bij Viveste, dan gaat u akkoord met de huurverhoging. Betaalt u dan de nieuwe huurprijs niet? Dan zullen wij u betalingsherinneringen sturen .

Als u vóór 1 juli 2022 bezwaar indient bij Viveste en het is terecht, dan passen wij de huurverhoging voor u aan.

Als Viveste uw bezwaar onterecht vindt, dan sturen wij uw bezwaar naar de Huurcommissie.
De Huurcommissie bepaalt met de voorschriften wie gelijk heeft. Als u gelijk krijgt, krijgt u geen huurverhoging. Krijgt u geen gelijk? Dan moet u per 1 juli 2022 de nieuwe huurprijs betalen.

Hierover leest u meer in de Huurkrant 2022.

Inkomensafhankelijke huurverhoging is een extra huurverhoging voor huishoudens met een hoger inkomen. Deze huurverhoging wordt bepaald door het huishoudinkomen, dat zijn alle inkomens van alle bewoners op uw adres. In het onderstaande schema kunt u lezen, tot welke groep u hoort:

Laag inkomenMidden inkomenHoog inkomen
1-pers. huishoudent/m € 47.948 € 47.949 - € 56.527Vanaf € 56.528
2+ pers. huishoudenst/m € 55.486€ 55.487 - € 75.369Vanaf € 75.370
Voorstel huurverhogingInflatie (2,3%)+ € 50,00 (per maand)+ € 100,00 (per maand)

Met de inkomensafhankelijke huurverhogingen investeren wij extra in nieuwbouw en duurzaamheid. Daarnaast gebruiken wij de extra inkomsten om de laagste inkomens extra te helpen

Waarom is de inkomensafhankelijke huurverhoging een vast bedrag?
Wij kunnen ons voorstellen dat u verrast bent door de hogere huurverhoging. De inkomensafhankelijke huurverhoging is veranderd. Het is geen percentage meer, maar een vast bedrag per maand. De overheid stelt dat hogere inkomens een hogere en meer passende huur kunnen dragen, en dat woningcorporaties juist de lagere inkomens extra moet helpen. Viveste volgt de keuze van de overheid. Maakt u zich toch zorgen om betalingsproblematiek? Dan horen wij graag van u.

Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gekregen van + € 50,00 euro of + € 100,00 euro? Als u tot de uitzondering hoort, stuur ons het bezwaar met het bewijs vóór 1 juli 2022.

De uitzonderingen zijn:
- Uw inkomen is in 2021 gedaald.
- Uw huishouden is veranderd naar 1 persoon.

In het onderstaande schema kunt u zien in welke groep u dan wel valt en welke huurverhoging hierbij hoort:

Laag inkomenMidden inkomenHoog inkomen
1-pers. huishoudent/m € 47.948 € 47.949 - € 56.527Vanaf € 56.528
2+ pers. huishoudenst/m € 55.486€ 55.487 - € 75.369Vanaf € 75.370
Voorstel huurverhogingInflatie (2,3%)+ € 50,00 (per maand)+ € 100,00 (per maand)

Uw huurverhoging wordt aangepast naar 2,3%:

  • Iemand in uw huishouden is chronisch ziek. U ontvangt meer dan 10 uur per week verzorging of verpleging voor minimaal een jaar. U heeft hiervoor een indicatiestelling van uw zorgorganisatie of het CIZ;
  • Iemand in uw huishouden is gehandicapt;
  • U woont in een aangepaste woning (WMO of Wvg);
  • Iemand in van uw huishouden is blind en heeft een verklaring van de huisarts;
  • U geeft mantelzorg aan een persoon binnen het huishouden. Dit kunt u aantonen doordat u in aanmerking komt voor de mantelzorg attentie van uw gemeente.

In artikel 21 van de algemene voorwaarden staat dat wij het bedrag van het serviceabonnement elk jaar per 1 juli mogen aanpassen. Wij hebben acht jaar geen prijsverhoging doorgevoerd. Dit jaar doen wij dit wel, van € 4,85 naar € 6,15 per maand. U kunt hiertegen geen bezwaar maken. U kunt wel het serviceabonnement opzeggen, mail dan naar administratie@viveste.nl. Meer informatie kunt u lezen op www.viveste.nl/ik-huur/serviceabonnement/.

Zit u in een situatie waardoor u moeite heeft de huur te betalen? U bent altijd welkom om dat met ons te bespreken. Neem gerust contact op voor een afspraak met onze consulenten van de huurincasso via huurincasso@viveste.nl. We kijken dan samen wat in uw situatie de beste oplossing is.

Voor vrije sectorwoningen mag de huurverhoging maximaal 3,3% zijn.
In het contract is afgesproken dat de huurverhoging van vrije sectorwoningen gebaseerd is op het CPI (consumenten prijs index). Als deze hoger is dan 3,3%, dan wordt de huurverhoging 3,3%.

Er gelden hiervoor geen maximale huurprijzen en geen regels voor een maximale huurverhoging. Die mogen wij als verhuurder zelf bepalen. Meestal zijn hier afspraken over gemaakt in de huurovereenkomst. .