Integriteit

Gaat er iets verkeerd? Is iets niet eerlijk? Meld het ons!

Integriteit vinden we erg belangrijk. We hebben hierover een eigen integriteitscode opgesteld.
Denkt u dat ergens in de organisatie iets verkeerd gaat? Of weet u dat zeker? Dan kunt u dat bij ons melden. Als u dat wilt, kunt u dat anoniem doen. Lees hierover meer in onze Klokkenluidersregeling.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Denkt u dat corporaties, hun medewerkers, het management of bestuurders niet eerlijk werken? Dan kunt u dit ook melden bij het meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Iedereen kan hier terecht. Huurders, werknemers of interne toezichthouders van corporaties, bedrijven, overheden, belangenorganisaties en brancheverenigingen. U hoeft uw naam niet te noemen. Doet u dat wel? Dan krijgt u bericht als er nieuws is over uw melding.

Hoe bereikt u het meldpunt?

Bel het meldpunt Integriteit Woningcorporaties: (070) 399 49 75. Of mail naar postbus.meldpuntintegriteit@minbzk.nl