Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten!

Integriteit

Gaat er iets verkeerd? Is iets niet eerlijk? Meld het ons!

Integriteit vinden we erg belangrijk. We hebben hierover een eigen integriteitscode opgesteld.
Denkt u dat ergens in de organisatie iets verkeerd gaat? Of weet u dat zeker? Dan kunt u dat bij ons melden. Als u dat wilt, kunt u dat anoniem doen. Lees hierover meer in onze Klokkenluidersregeling.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Denkt u dat corporaties, hun medewerkers, het management of bestuurders niet eerlijk werken? Dan kunt u dit ook melden bij het meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Iedereen kan hier terecht. Huurders, werknemers of interne toezichthouders van corporaties, bedrijven, overheden, belangenorganisaties en brancheverenigingen. U hoeft uw naam niet te noemen. Doet u dat wel? Dan krijgt u bericht als er nieuws is over uw melding.

Hoe bereikt u het meldpunt?

Bel het meldpunt Integriteit Woningcorporaties: (070) 399 49 75. Of mail naar postbus.meldpuntintegriteit@minbzk.nl