Woonstede

Seniorenappartementen met zorg dichtbij

Als u minder mobiel wordt, uw gezondheid achteruit gaat of u zich niet meer zo veilig voelt in uw eigen huis, dan is wonen met zorg dichtbij een uitkomst. ZorgSpectrum en Viveste hebben een woonconcept ontwikkeld om aan deze vraag te voldoen.  U huurt uw eigen appartement  van Viveste en u ontvangt, als dat nodig is, snel en gemakkelijk professionele zorg van ZorgSpectrum. In ‘Woonstede’ vindt u deze vorm van wonen. ‘Woonstede’ is gelegen tussen de Koningin Wilhelminaweg en de Linzenoord. Het woongebouw ligt dus  vlak naast het Oude Dorp in Houten.

Woningtoewijzing


De helft van de appartementen wordt toegewezen op voordracht van ZorgSpectrum. Deze mensen ontvangen allemaal een lichte vorm van zorg. Voor meer informatie over de woningtoewijzing via ZorgSpectrum kunt u contact opnemen met het servicebureau van ZorgSpectrum (servicebureauzorgspectrumnl). De andere helft van de appartementen wordt via het gewone aanbodsysteem verhuurd. Deze appartementen bieden wij aan via WoningNet als ze vrij komen. Met deze mix van bewoners willen we het complex levendig houden.

Wekelijks spreekuur wijkverpleegkundige


Eén appartement is verhuurd aan ZorgSpectrum. Vanuit dit appartement levert ZorgSpectrum diensten aan de bewoners in Woonstede en de omgeving. De wijkverpleegkundige van Zorg Thuis – ZorgSpectrum houdt elke donderdagmiddag spreekuur in de activiteitenruimte van  Woonstede.  Alle bewoners van Woonstede kunnen hier gratis (en zonder afspraak) gebruik van maken. Zij kunnen bij de wijkverpleegkundige terecht met vragen over zorg, wonen en welzijn. De wijkverpleegkundige kan op deze gebieden advies, informatie en voorlichting bieden. Meer info over deze dienst vindt u op zorgSpectrum.nl.

Themabijeenkomsten en bewonersactiviteiten


Beter een goede buur, dan een verre vriend. Daarom ontmoeten bewoners van Woonstede elkaar regelmatig in de activiteitenruimte. Bewoners organiseren er met elkaar activiteiten als een spelletjesavond of een etentje. Verder kan de ruimte ook gebruikt worden voor verjaardagen en andere feestjes.
Voor de goede orde: deelname aan activiteiten is zeker niet verplicht.
Samen met Viveste en ZorgSpectrum organiseren de bewoners ook bijeenkomsten over thema’s waar bewoners bij stil willen staan. Hiervoor dragen bewoners ideeën aan via de ideeënbus of via Facebook. Of ze geven hun idee door aan de wijkverpleegkundige, Zorg Thuis – ZorgSpectrum of de woonconsulent van Viveste.

Wijkmusical “Buurvrouw, even bakkie doen?”


Bewoners van Woonstede hebben in 2015 onder begeleiding van Shine Houten een wijkmusical gemaakt en opgevoerd. Wekelijks kwamen ze bij elkaar om te eten, verhalen te delen, en te repeteren voor de musical. Het resultaat mocht er zijn: een schitterende musical met een zaal vol publiek! Tijdens een drukbezochte ‘afterparty’ zijn er ook verbindingen gelegd met organisaties die in de buurt gevestigd en/of actief zijn.