Vergunninghouders

Sinds jaar en dag  vangen we vluchtelingen op in Nederland. Door de onrust in bepaalde delen van de wereld, vooral SyriĆ«, zien we het laatste jaar een sterke toename van het aantal vluchtelingen. Als een vluchteling een verblijfsvergunning krijgt, heet hij of zij een vergunninghouder. Een vergunninghouder heeft recht op woonruimte.

Vergunninghouders worden over Nederland verdeeld naar rato van het aantal inwoners van een gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van vergunninghouders.

Woningcorporaties zijn er voor mensen die zich niet zelfstandig op de woningmarkt kunnen redden. Dus ook voor mensen met een verblijfsvergunning. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat dit leidt tot langere wachtlijsten voor onze sociale huurwoningen. Daarom werken we samen met de gemeente aan mogelijkheden om (tijdelijke) extra wooneenheden te realiseren.