Urgentie aanvragen

Heeft u door een noodsituatie met spoed een woning nodig?


U bent zelf verantwoordelijk om een woning te vinden. Maar zit u in een hele moeilijke of zelfs levensbedreigende situatie? Dan kunt u voorrang krijgen op andere mensen die een woning zoeken. U heeft hiervoor een urgentieverklaring van de gemeente nodig. 

Op de website van de gemeente leest u meer over de voorwaarden, de procedure en de kosten.

U kunt alleen urgentie krijgen voor sociale huurwoningen.