Inschrijven bij WoningNet

Schrijf u in bij WoningNet

Wilt u een sociale huurwoning bij ons huren? Schrijf u dan eerst in als woningzoekende in de regio Utrecht op WoningNetRegioUtrecht.

U kunt zich inschrijven als u:

  • minimaal 18 jaar bent
  • de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel heeft
  • het inschrijfgeld van € 25 via een eenmalige digitale machtiging betaalt (verlenging kost jaarlijks € 9)

Voor het invullen van het inschrijfformulier heeft u nodig:

  • het jaarlijks verzamelinkomen van u, eventuele medeaanvrager(s) en anderen
  • uw burgerservicenummer en dat van een eventuele medeaanvrager
  • uw rekeningnummer

Wij kijken naar uw inkomen

Verdienen u en uw partner samen minder dan € 36.798,- per jaar? Dan komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning: een woning met een huur tot € 710,68.

Passend toewijzen
De overheid wil dat woningcorporaties goedkope woningen alleen nog maar verhuren aan mensen met een laag inkomen. Sinds 1 januari 2016 gelden daarom strengere woningtoewijzingsregels. Heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u uitsluitend in aanmerking voor woningen met een netto huur tot € 597,30 (bij 1 of 2 personen) of tot € 640,14 (bij 3 of meer personen).

In het stroomschema passend toewijzen ziet u op welke woningen u kunt reageren. Op rijksoverheid.nl leest u wat er bij de toewijzing van een sociale huurwoning tot uw inkomen wordt gerekend.

Veelgestelde vragen inschrijven