Inschrijven

Schrijf u in bij WoningNet

Wilt u een sociale huurwoning bij ons huren? Schrijf u dan eerst in als woningzoekende in de regio Utrecht op WoningNetRegioUtrecht.

U kunt zich inschrijven als u:

 • minimaal 18 jaar bent
 • de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel heeft
 • het inschrijfgeld van € 25 via een eenmalige digitale machtiging betaalt (verlenging kost jaarlijks € 8)

Voor het invullen van het inschrijfformulier heeft u nodig:

 • het jaarlijks verzamelinkomen van u, eventuele medeaanvrager(s) en anderen
 • uw burgerservicenummer en dat van een eventuele medeaanvrager
 • uw rekeningnummer

Wij kijken naar uw inkomen

Verdienen u en uw partner samen minder dan € 38.035,- per jaar? Dan komt u in aanmerking voor een sociale huurwoning: een woning met een huur tot € 720,42.

Passend toewijzen
De overheid wil dat woningcorporaties goedkope woningen alleen nog maar verhuren aan mensen met een laag inkomen. Sinds 1 januari 2016 gelden daarom strengere woningtoewijzingsregels. Heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u uitsluitend in aanmerking voor woningen met een netto huur tot € 607,46 (bij 1 of 2 personen) of tot € 651,03 (bij 3 of meer personen).

In het stroomschema passend toewijzen ziet u op welke woningen u kunt reageren. Op rijksoverheid.nl leest u wat er bij de toewijzing van een sociale huurwoning tot uw inkomen wordt gerekend.

Wie worden de huurder en medehuurder?

In aanvulling op de informatie op de website van WoningNet beschouwt Viveste bij woningtoewijzing een huishouden als duurzame gemeenschappelijke huishouding als aan één van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. Er is sprake van een huwelijk, of
 2. Er is sprake van een geregistreerd partnerschap, of
 3. Er is een samenlevingsovereenkomst, of
 4. De woningzoekenden staan samen een jaar of langer:
 • ingeschreven bij WoningNet, of
 • ingeschreven op het huidige adres, of
 • hebben een gemeenschappelijke bankrekening of verzekering.

Als aan één van bovenstaande voorwaarden is voldaan, worden beide partners op de huurovereenkomst vermeld en moeten zij ook allebei de huurovereenkomst ondertekenen.

Wordt niet aan één van bovenstaande voorwaarden voldaan, dan telt de partner niet mee bij het aantal personen en kunt u als kandidaat voor de woning worden afgewezen. Als een woning bijvoorbeeld vanaf 2 personen gelabeld is en u reageert samen met een andere volwassene op deze woning terwijl niet wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden, dan wordt u als kandidaat afgewezen.

Veelgestelde vragen

U kunt inderdaad alleen reageren op woningen in de regio Utrecht. Wilt u ook in andere regio’s reageren, dan moet u zich voor die regio's apart inschrijven.
Wanneer u de aangeboden woning weigert, dan wordt u alleen eerste kandidaat van de andere woning als die nog niet is aangeboden of wanneer de eerste kandidaat de woning weigert.