Inschrijven

Schrijf u in bij WoningNet

Wilt u een sociale huurwoning bij ons huren? Schrijf u dan eerst in als woningzoekende in de regio Utrecht op WoningNetRegioUtrecht.

U kunt zich inschrijven als u:

 • minimaal 18 jaar bent
 • de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstitel heeft
 • het inschrijfgeld van € 25 via een eenmalige digitale machtiging betaalt (verlenging kost jaarlijks € 8)

Voor het invullen van het inschrijfformulier heeft u nodig:

 • het jaarlijks verzamelinkomen van u, eventuele medeaanvrager(s) en anderen
 • uw burgerservicenummer en dat van een eventuele medeaanvrager
 • uw rekeningnummer

Wij kijken naar uw inkomen

Passend toewijzen
De overheid wil dat woningcorporaties goedkope woningen alleen nog maar verhuren aan mensen met een laag inkomen. Sinds 1 januari 2016 gelden daarom strengere woningtoewijzingsregels. Heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan komt u uitsluitend in aanmerking voor woningen met een netto huur tot € 633,25 (bij 1 of 2 personen) of tot € 678,66 (bij 3 of meer personen).

In het stroomschema passend toewijzen ziet u op welke woningen u kunt reageren. Op rijksoverheid.nl leest u wat er bij de toewijzing van een sociale huurwoning tot uw inkomen wordt gerekend.

Wie worden de huurder en medehuurder?

Op de site van WoningNet vindt u informatie over huishoudsamenstelling. Bij het toewijzen van een woning telt niet iedereen mee tot een huishouden. Het aantal personen in een huishouden is belangrijk bij de toewijzing. Bij de advertentie van de woning staat vermeld uit hoeveel personen het huishouden minimaal moet bestaan.

Viveste stelt onderstaande voorwaarden als het gaat om volwassenen die samen een gemeenschappelijk duurzame huishouding voeren. Duurzaam betekent dat het op de toekomst gericht is. Dat moet u ons kunnen aantonen. Dat doet u door aan één of meer van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • U bent met elkaar getrouwd,
 • U heeft een geregistreerd partnerschap met elkaar
 • U heeft een samenlevingsovereenkomst met elkaar
 • U staat minimaal één jaar samen op dezelfde inschrijving van WoningNet ingeschreven
 • U staat minimaal één jaar samen op hetzelfde woonadres ingeschreven
 • U heeft tenminste al één jaar een gemeenschappelijke bankrekening en/of verzekering met elkaar

Voldoet u niet aan een van bovengenoemde voorwaarden? Of kunt u dit niet aantonen? Dan telt de persoon niet mee in de huishoudsamenstelling. Dit kan tot gevolg hebben dat u wordt afgewezen als kandidaat voor de woning.


Veelgestelde vragen

Wanneer u de aangeboden woning weigert, dan wordt u alleen eerste kandidaat van de andere woning als die nog niet is aangeboden of wanneer de eerste kandidaat de woning weigert.
U kunt inderdaad alleen reageren op woningen in de regio Utrecht. Wilt u ook in andere regio’s reageren, dan moet u zich voor die regio's apart inschrijven.