Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten! U kunt alleen op afspraak bij onze balie terecht. Daardoor zien wij een toename in mails en telefoontjes. Soms duurt het daarom wat langer voordat u een reactie van ons ontvangt. Hiervoor vragen wij uw begrip!

Woonfraude

Woonfraude. We hebben er regelmatig mee te maken en we treden er streng tegen op. Helaas is daar niet altijd begrip voor. Vooral als hierdoor mensen uit hun huis worden gezet. Graag leggen we uit in welke situaties sprake is van woonfraude en waarom we er zo streng tegen optreden.

Wat is woonfraude?

Bij woonfraude denken mensen vooral aan wietteelt, kamerverhuur, bedrijfsvoering, leegstand of ander onrechtmatig gebruik van de woning. Maar dat het onderverhuren van de woning aan een familielid of vriend ook woonfraude is, realiseren huurders zich soms niet. Ze willen bijvoorbeeld alleen maar een gescheiden familielid of een studerend neefje helpen. Volkomen begrijpelijk, maar toch is dat niet toegestaan. Hieronder lichten we de verschillende vormen van woonfraude toe.

Onderhuur

Bij onderhuur wordt een woning of een deel van de woning buiten de toewijzingsregels om aan iemand verhuurd die daarvoor, volgens deze regels, niet in aanmerking komt. Bijvoorbeeld de woning doorgeven aan kinderen, familie of (on)bekenden. Degene die op het huurcontract staat, moet daadwerkelijk in de woning wonen. Kortstondig logeren is geen onderverhuur. Onder voorwaarden is er een mogelijkheid om in bepaalde situaties voor langere tijd niet in je gehuurde woning te verblijven. In overleg met Viveste mag u iemand voordragen die voor bepaalde tijd op uw woning past. Meer informatie vindt u op de pagina huisbewaring.

Inwoning

Ook het laten inwonen van mensen in de woning is niet  toegestaan. Bij inwoning woont de hoofdbewoner nog in de woning en komen er andere mensen bij. Om op dit adres in de basisadministratie van de gemeente geregistreerd te kunnen worden is toestemming van Viveste nodig. Meer informatie vindt u op de pagina inwoning op deze website.

Onrechtmatig gebruik van de woning

Als de woning voor andere doeleinden dan bewoning wordt gebruikt, is sprake van onrechtmatig gebruik. Voorbeelden hiervan zijn pensionvorming, drugsverkoop, wietteelt, prostitutie enz. Onrechtmatig gebruik veroorzaakt overlast voor omwonenden en vergroot de gevoelens van onveiligheid in een buurt. Ook als iemand het grootste deel van de tijd ergens anders verblijft, bijvoorbeeld elders samenwoont of veel in het buitenland verblijft, is dat in strijd met de huurovereenkomst. Stelregel is: “de woning die je huurt, hoor je zelf te bewonen”.

Bij woonfraude spreken we eerst de hoofdhuurder aan

Als deze alles weer in orde maakt, blijft de huurovereenkomst van kracht. Als de huurder de situatie niet verandert, verzoeken wij de rechtbank de huurovereenkomst te ontbinden. Als de rechter ons in het gelijk stelt, wordt de huurovereenkomst ontbonden en moet de huurder de woning verlaten. Als de huurder geregistreerd is als woningzoekende komt er een signaal bij zijn registratie. Afhankelijk van de ernst van de woonfraude kan deze woningzoekende 3 tot 5 jaar niet meer reageren op woningen in de regio Utrecht. De woning die vrijkomt wordt verhuurd aan  een woningzoekende op de wachtlijst.

Waarom zo streng?
Sociale huurwoningen in de regio Utrecht zijn schaars. Daarom vinden wij het belangrijk dat deze woningen zo eerlijk mogelijk verdeeld worden en bij de mensen terecht komen voor wie ze bedoeld zijn. Daarnaast kan woonfraude een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid in de wijk. Daarom pakken we onrechtmatig gebruik van woningen en onder(ver)huur actief aan.

Help ons woonfraude voorkomen!

Voor het opsporen van woonfraude werken we nauw samen met de gemeente, politie en nutsbedrijven. En verder zijn signalen uit de omgeving heel belangrijk. We roepen iedereen op verdachte situaties aan ons te melden. Dit kan eventueel anoniem. Elk stukje informatie helpt ons weer verder! Heeft u een vermoeden van woonfraude, geef dat dan door aan één van onze woonconsulenten. Dat kan dagelijks telefonisch van 8:30 uur tot 12:30 uur. Of stuur een e-mail naar info@viveste.nl