Woningruil

Huurt u een woning van ons en wilt u uw woning ruilen voor een andere huurwoning? Dat kan. Ook als u in een woning woont, die op onze verkooplijst staat. De andere huurwoning mag in een andere gemeente staan en van een andere woningcorporatie of verhuurder zijn.

Nieuwe huurprijs bij woningruil

Bij woningruil maken we een nieuw contract voor uw ‘ruilpartner’. Het kan zijn dat we daarbij de huurprijs veranderen. Vraag ons daarom altijd eerst wat de nieuwe huurprijs wordt.

Voorwaarden voor woningruil

De belangrijkste voorwaarden voor woningruil zijn:

 • U staat ingeschreven bij WoningNet
 • U huurt minimaal 1 jaar uw huidige woning
 • U en uw ruilkandidaat staan bekend als ‘goed huurder’ (geen huurachterstand, geen overlast)
 • U en uw ruilkandidaat wonen zelfstandig (geen inwoning)
 • Uw ruilkandidaat moet minimaal 1 jaar in de woning blijven wonen.
 • De woning moet bij u passen. Denk aan inkomenseisen, huishoudengrootte en leeftijd.
 • Viveste en de andere verhuurder moeten schriftelijk toestemming geven

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan kunt u woningruil aanvragen. Gebruik hiervoor ons aanvraagformulier woningruil.

Woningruil regelen

 • U zoekt zelf een ruilpartner, bijvoorbeeld via de Facebookgroep Woningruil Houten.
 • Heeft u een ruilpartner gevonden? Informeer dan beide bij uw verhuurder of u aan de voorwaarden voldoet.
 • Voldoet u allebei aan de voorwaarden? Gebruik dan het formulier woningruil aanvragen om de woningruil aan te vragen. Uw ruilpartner moet de eigen verhuurder om toestemming vragen.
 • Als we akkoord gaan, inspecteren we uw woning samen met u en de ruilpartner. We leggen vast hoe de woning er nu uit ziet, zodat duidelijk is wat uw ruilpartner gaat huren. U, uw ruilpartner en Viveste tekenen hiervoor.

Hou er rekening mee dat behandeling van uw aanvraag enige tijd kan duren. Zeker als u met iemand wilt ruilen die van een andere verhuurder huurt en wanneer het om een ruil tussen twee gemeenten gaat. Wilt u woningruil aanvragen, doe dit dan minimaal 6 weken voor de geplande ruildatum.

Veelgestelde vragen

Sommige woningen hebben een bijzondere bestemming zoals voor invaliden aangepaste woningen, woningen die deel uitmaken van een woongroep, woningen bestemd voor jongeren of senioren of woningen die gehuurd worden door Timon of Lister of een andere met Viveste samenwerkende instantie. In principe is woningruil waarbij een dergelijke woning is betrokken, niet toegestaan. Woningruil is wel mogelijk als de ruilkandidaat in aanmerking komt voor de woning met deze bijzondere bestemming.
Ja. Er vindt een controle plaats. Daarbij gaat u akkoord met de onderhoudstoestand die onze opzichter vaststelt. Eventuele technische mankementen verhelpt u voor de woningruil. Ook tekenen beide partijen het overnameformulier.
Vindt u dat de procedure niet goed is gevolgd, dan kunt u dit voorleggen aan de klachtencommissie. Ook kunt u de kantonrechter verzoeken om de woningruil goed te keuren. Deze kan alleen het verzoek toewijzen als u een zwaarwichtig belang heeft bij de woningruil. Bijvoorbeeld de noodzaak om te verhuizen naar een benedenwoning als het traplopen u te zwaar wordt.