Servicekosten

Naast de maandelijkse netto huur betalen huurders van appartementen/flats servicekosten. Servicekosten betaalt u voor diensten en producten die eigenlijk huurdersonderhoud zijn, maar die Viveste voor u doet. U betaalt deze kosten vooruit, tegelijk met de netto huur. Bijvoorbeeld schoonmaak, elektra en water van de algemene ruimtes.

De hoogte van de servicekosten verschilt per woning. Het bedrag dat u betaalt is een voorschot. Jaarlijks ontvangt u een afrekening van de servicekosten. In de afrekening leest u of u moet bijbetalen of geld terug krijgt van ons. Zie hieronder voor de meest gestelde vragen over de servicekosten.

Veelgestelde vragen

Als u Viveste een machtiging heeft gegeven, mogen wij automatisch iedere maand huur en servicekosten van uw rekening laten afhalen. Dat heet ‘automatisch incasseren’. Zo’n incassomachtiging blijft geldig voor de termijn die u met ons heeft afgesproken. Als u verhuist en alle afrekeningen zijn betaald, dan kunt u de machtiging stopzetten. Doet u dat niet, dan wordt de machtiging automatisch stop gezet als die meer dan 36 maanden (= 3 jaar = 1.095 dagen) niet is gebruikt.

Als het elektra- of waterverbruik sterk is gestegen en u weet niet hoe dat komt, mail dan naar info@viveste.nl.

U betaalt elke maand een voorschot: u betaalt vooruit. Aan het begin van het volgende kalenderjaar ontvangen wij de laatste facturen van de bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren. Daarna kunnen wij berekenen of u te veel of te weinig heeft betaald. Het verschil tussen de werkelijke kosten en het betaalde voorschot moet u bijbetalen, of krijgt u van ons terug. Dat heet ‘de afrekening’.

Bedragen gelijk aan of kleiner dan € 2,50 hoeft u niet te betalen. We betalen alle tegoeden uit.

Bent u het niet eens met de afrekening? Dan moet u dit schriftelijk laten weten aan Viveste en aangeven waarom u het niet eens bent met de afrekening. U kunt een mail sturen aan servicekosten@viveste.nl. Viveste moet binnen drie weken schriftelijk reageren op uw bezwaar. Als Viveste uw bezwaar niet wegneemt kunt u een verzoek indienen bij de Huurcommissie. Voorwaarde is wel dat het geschil gaat over een bedrag van € 36 of meer (drempelbedrag). Meer informatie over het indienen van een verzoek bij de Huurcommissie leest u op https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/servicekosten-en-nutsvoorzieningen

Als u klachten heeft over schoonmaak en/of onderhoud, mail die dan naar info@viveste.nl. Of u meldt ze bij de wijkbeheerder.

Ja, u kunt de rekeningen opvragen via servicekosten@viveste.nl

Als u vorig jaar geen overzicht van de servicekosten heeft gekregen en dit jaar wel, is uw woonsituatie het afgelopen jaar veranderd. Dat kan zijn:

  • U huurt nu een woning in een complex met servicekosten en eerst niet (u bent verhuisd);
  • In uw complex is een nieuwe dienst of een nieuw product gekomen en 70% van de bewoners heeft daarmee ingestemd. Dan betaalt u daar nu servicekosten voor en eerst niet.

Viveste berekent administratiekosten voor de handelingen die wij moeten doen om per huurder per jaar het juiste overzicht van de kosten te maken.

Over de warmtelevering (gas algemene ruimte(s)) zijn de administratiekosten wettelijk maximaal 2%.

Over de overige diensten en producten zijn de administratiekosten wettelijk maximaal 5%.

Aan het begin van het jaar ontvangen we de rekeningen van het voorgaande jaar van de bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren. Daarna moet Viveste per huurder het voorschotbedrag en alle kosten van het kalenderjaar verzamelen, controleren en verrekenen. Daar hebben wij meer dan een maand tijd voor nodig.

Hiervoor kunnen onderstaande oorzaken zijn:

  • Twee jaar geleden heeft u een hoger of lager voorschot betaald dan vorig jaar.
  • De service is aangepast. Er kan bijvoorbeeld meer of minder schoongemaakt zijn
  • De prijzen van de diensten en producten zijn gestegen of gedaald.

Er zijn twee soorten servicekosten:

  • Verrekenbare servicekosten zoals: elektraverbruik, schoonmaak gemeenschappelijke ruimte en wijkbeheerder. Deze servicekosten worden jaarlijks afgerekend.
  • Niet verrekenbare servicekosten zoals: serviceabonnement, ontstoppen riolering en glasverzekering. Dit is een gemeenschappelijke verzekering of een gemeenschappelijk fonds waarmee een risico van de huurder wordt gedeeld. Deze servicekosten worden niet afgerekend. Voor het serviceabonnement kan iedere huurder zelf kiezen.

Voor 1 juli hoort u van Viveste of u over het jaar ervoor moet bijbetalen (en hoeveel) of dat u geld terugkrijgt.

De wijkbeheerder is voor Viveste de ‘ogen en oren’ in de wijk en het eerste aanspreekpunt voor bewoners. De wijkbeheerder werkt mee aan een leefbare woonomgeving en helpt bij het aanpakken van problemen. Ervaart u problemen in uw buurt? U kunt zijn of haar hulp daarbij vragen. Ook kunt bij hem of haar terecht voor ideeën voor uw woonomgeving.

Als de huurder overlijdt, krijgen de erven (meestal)  voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar  waarin de huurder is overleden van Viveste een overzicht van alle kosten. Dan weten de erven of zij moeten bijbetalen (en hoeveel) of geld terugkrijgen.

Als u verhuist, krijgt u voor 1 juli van het volgende kalenderjaar nadat u verhuisd bent van Viveste een overzicht van alle kosten. Dan weet u of moet bijbetalen (en hoeveel) of dat u geld terugkrijgt.

Servicekosten betaalt u voor diensten en producten die eigenlijk huurdersonderhoud zijn, maar die Viveste voor u doet. U betaalt deze kosten vooruit, tegelijk met de netto huur. Bijvoorbeeld schoonmaak, elektra en water van de algemene ruimtes.

Nee, binnen een complex kunnen huurders verschillende servicekosten betalen. Dat komt bijvoorbeeld omdat een benedenwoning geen gebruik hoeft te maken van een lift, of een ingang met brievenbus aan de straat heeft en dus geen gebruik hoeft te maken van gemeenschappelijke ruimte(s). Per woning in een trappenhuis kunnen de servicekosten verschillen, bijvoorbeeld omdat het aantal kamers per woning verschilt.