Schade aan uw inboedel

In en rond woningen kunnen eigendommen, zoals meubels, vloerafwerking of behang onbedoeld beschadigd raken. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Denk aan brand, lekkage of diefstal. Een goede inboedelverzekering is dan heel belangrijk om een schadevergoeding te krijgen. Zorg dat u verzekerd bent.

Ook zorgt de inboedelverzekering voor de eerste opvang als uw woning niet meer bewoonbaar is door bijvoorbeeld brand of stormschade.

Claim schade bij uw eigen inboedelverzekering

Schade aan uw eigendommen claimt u altijd eerst bij uw eigen inboedelverzekering. Maak altijd duidelijke foto’s van de schade en gooi beschadigde spullen niet weg. Zorg ook dat u  aankoopnota’s of bonnetjes bewaart. Deze zijn vaak nodig om de waarde van de beschadigde spullen te bepalen.

Uw inboedelverzekering keert conform de polisvoorwaarden meestal de nieuwwaarde uit. In sommige gevallen is Viveste verantwoordelijk voor de ontstane schade. Is dat het geval dan heeft uw inboedelverzekeraar de mogelijkheid de daadwerkelijke schade (dagwaarde) te verhalen op Viveste.

Betaalt uw verzekering geen schadevergoeding en bent u van mening dat Viveste aansprakelijk is voor de schade, dan kunt u een claim bij Viveste indienen.

Claim indienen bij Viveste

Wanneer Viveste aansprakelijk wordt gesteld, beoordelen we eerst of we deze in behandeling nemen. Hiervoor hebben we in elk geval het volgende van u nodig:

  • een afwijzing van uw eigen inboedelverzekering
  • een ingevuld schadeformulier.

Vermeld op het formulier duidelijk welke schade u heeft en wat de oorzaak is. Voeg foto’s van de schade, eventuele aankoopnota’s van beschadigde spullen en andere bewijsstukken toe.
Is Viveste inderdaad aansprakelijk, dan zullen we de daadwerkelijke schade (dagwaarde) vergoeden.

Vragen?

Neem dan contact met ons op.