Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten! U kunt alleen op afspraak bij onze balie terecht. Daardoor zien wij een toename in mails en telefoontjes. Soms duurt het daarom wat langer voordat u een reactie van ons ontvangt. Hiervoor vragen wij uw begrip!

Samenwonen of trouwen

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Overlijdt de hoofdhuurder? Of vertrekt deze? Dan wordt u automatisch de nieuwe hoofdhuurder. U kunt dan in de woning blijven wonen. Woont u samen en gaat u uit elkaar? Dan bepaalt u zelf wie de woning blijft huren. Of de rechter bepaalt dit voor u. Geef het altijd aan ons door. Wij zorgen dan dat de huurovereenkomst op de juiste naam staat.

Wanneer kunt u medehuurder worden?

  • U bent getrouwd of geregistreerd partner van de hoofdhuurder. U staat allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente. Dan bent u automatisch medehuurder.
  • Zijn de kinderen van de hoofdhuurder ouder dan 35 jaar en hebben zij altijd bij hun vader en/of moeder gewoond. Dan kunnen zij ook medehuurder worden.
  • U woont minimaal twee jaar samen. U staat bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven op hetzelfde adres. Dan kunt u ons ook vragen om de huurovereenkomst op allebei uw namen te zetten.

Wilt u medehuurder worden? 

Laat ons dit dan schriftelijk weten. Dit kan via de post, maar ook via een e-mail naar info@viveste.nl. Stuur in elk geval de volgende informatie mee:

  1. een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waaruit blijkt dat u minimaal twee jaar samenwoont op het huidige adres. U kunt dit uittreksel opvragen bij de gemeente
  2. een bewijs waaruit blijkt dat u een duurzame gemeenschappelijk huishouding voert (bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ‘en/of’ bankrekening) 
  3. een bewijs waaruit blijkt dat de kandidaat medehuurder voldoende financiële waarborg biedt (bijvoorbeeld een inkomensverklaring van de Belastingdienst)