Serviceabonnement aanvragen

Er wordt van u als huurder verwacht dat u veel kleine onderhoudsklussen zelf uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan een loszittende deurkruk, een kraan die druppelt of een stortbak die stuk is. Welke klussen u als huurder in principe zelf moet doen, heeft de overheid vastgelegd in het Besluit kleine herstellingen. Wij bieden voor veel van die klussen het ‘serviceabonnement’.

In het serviceabonnement zit o.a.:

  • onderhouden en vervangen van hang- en sluitwerk van binnendeuren
  • smeren van sloten en scharnieren van buiten- en binnendeuren
  • repareren en vervangen van (onderdelen van) kranen
  • onderhouden en repareren van sanitaire voorzieningen en toebehoren
  • repareren van de stortbak
  • repareren of vervangen van schakelaars, (wand)contactdozen, stopcontacten, trekkoordjes en montage- en afdekplaten
  • onderhouden en repareren van deurkrukken, scharnieren en sloten van binnendeuren
  • onderhouden van het keukenblok met bovenkastjes, inclusief het afstellen van scharnieren, ladegeleiders en apparatuur die door Viveste is aangebracht
  • repareren of vervangen van deurbellen, beldrukkers, trafo's etc.

In ons onderhouds-ABC vindt u een opsomming van alle klussen die in het serviceabonnement zitten.

Het serviceabonnement kost € 4,85 per maand

U betaalt dit bedrag gelijktijdig met de huur. Heeft u langer dan drie maanden geleden een huurcontract afgesloten, dan betaalt u eenmalig € 27,50 instapkosten.

Het abonnement is voor minimaal één jaar. Daarna kunt u het alleen schriftelijk opzeggen per eerste van de maand met een opzegtermijn van 1 maand.

Aanmelden kan digitaal via het digitale aanmeldformulier of met het formulier uit het infoblad Serviceabonnement. Lees eerst de algemene voorwaarden.

Veelgestelde vragen serviceabonnement

Veelgestelde vragen serviceabonnement