Onderhoudsplanning

We maken ons sterk voor goede en betaalbare woningen in wijken waar het fijn wonen is. Goed onderhoud speelt daarbij een belangrijke rol. Het onderhoud aan de woning is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en Viveste.

Viveste zorgt ervoor dat de woning technisch in orde is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het buitenschilderwerk of het onderhoud aan het dak. Daarbij hanteren we als uitgangspunt: sober en doelmatig. De reden is simpel. We willen ervoor zorgen dat onze woningen ook in de toekomst betaalbaar blijven voor mensen met een smalle beurs. Daarom doen we alleen wat nodig is om onze woningen heel, netjes en veilig te houden.

Per jaar bekijken we o.a. op basis van inspecties welk onderhoud we uitvoeren. Dit is zogenaamd gepland onderhoud.

Daarnaast kennen we niet gepland onderhoud. Zoals onderhoud dat we uitvoeren als een huurder uit een woning vertrekt. Of als een huurder een gebrek of slijtage aan de woning bij ons meldt. Dat herstellen we.

U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor kleine klusjes in de woning
Denk bijvoorbeeld aan het vastzetten van een deurkruk, het smeren van een slot, het vervangen van een toiletbril of het bijvullen van de cv-ketel. Voor een aantal van die klussen kunt u een serviceabonnement nemen. Ook hebben we een aantal instructievideo's gemaakt.