Overlijden

Als de huurder overlijdt, moeten nabestaanden veel regelen. Ook het voortzetten of opzeggen van de huurovereenkomst.

De medehuurder wordt automatisch hoofdhuurder

Als de huurder overlijdt, wordt de medehuurder vanzelf hoofdhuurder. Vraag wel een naamswijziging aan. Wij zorgen er dan voor dat het huurcontract op uw naam komt te staan. 

U wilt graag in de woning blijven wonen

Wilt u graag in de woning blijven wonen, maar staat u niet op het huurcontract als medehuurder? Dan kunt u ons vragen om huurder te worden. Dat kan tot zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Stuur altijd de overlijdensakte naar ons op.
  • U woonde minimaal twee jaar samen. U staat bij de gemeente ingeschreven op hetzelfde adres. Dan kunt u ons ook vragen om de huurovereenkomst op uw naam te zetten. Stuur dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) mee. Hieruit moet blijken dat u minimaal twee jaar samen heeft gewoond op het adres. U kunt dit uittreksel bij de gemeente opvragen.
  • Bent u de zoon of dochter van de hoofdhuurder, ouder dan 35 jaar en heeft u altijd bij uw vader en/of moeder gewoond. Dan kunt u hoofdhuurder worden. Stuur dan een uittreksel uit het bevolkingsregister mee.

U wilt de huurovereenkomst opzeggen

Als de huurder overlijdt, dan worden de erfgenamen verantwoordelijk voor de huur. Zoals het betalen van de huur, het ontruimen van de woning en het maken van eventuele gebreken aan de woning. Lees meer bij huur opzeggen.

Misschien verandert de huurtoeslag

Als één van de huurders overlijdt, kan de huurtoeslag hoger of lager worden. Bel de Belastingtelefoon op 0800 05 43 of kijk op de website van de Belastingdienst