Onderhoudsplanning

We maken ons sterk voor goede en betaalbare woningen in wijken waar het fijn wonen is. Goed onderhoud speelt daarbij een belangrijke rol. Het onderhoud aan de woning is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid van u en Viveste.

Viveste zorgt ervoor dat de woning technisch in orde is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het buitenschilderwerk of het onderhoud aan het dak. Daarbij hanteren we als uitgangspunt: sober en doelmatig. De reden is simpel. We willen ervoor zorgen dat onze woningen ook in de toekomst betaalbaar blijven voor mensen met een smalle beurs. Daarom doen we alleen wat nodig is om onze woningen heel, netjes en veilig te houden.

Per jaar bekijken we o.a. op basis van inspecties welk onderhoud we uitvoeren. Dit is zogenaamd gepland onderhoud. In bijgevoegd bestand kunt u zien welke werkzaamheden we planmatig in 2022 gaan uitvoeren.

Daarnaast kennen we niet-gepland onderhoud. Zoals onderhoud dat we uitvoeren als een huurder uit een woning vertrekt. Of als een huurder een gebrek of slijtage aan de woning bij ons meldt. Dat herstellen we.

U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor kleine klusjes in de woning
Denk bijvoorbeeld aan het vastzetten van een deurkruk, het smeren van een slot, het vervangen van een toiletbril of het bijvullen van de cv-ketel. Voor een aantal van die klussen kunt u een serviceabonnement nemen. Ook hebben we een aantal instructievideo’s gemaakt.

Veelgestelde vragen

Voor een aantal veel voorkomende onderhoudsklussen hebben we instructievideo's gemaakt. Deze zijn te bekijken op ons Youtube kanaal.
Ja. Voor het leggen van laminaat heeft u onze toestemming nodig. U krijgt binnen 2 weken een reactie. Bij verhuizing naar een woning van Viveste kan het voorkomen dat die tijd voor u net te lang is. Als u zorgt voor een geluidwerende ondervloer waardoor het geluid niet boven de 10dB komt, mag u dan alvast aan de gang. Blijkt de vloer later geluidsoverlast te veroorzaken, dan moet u hem weer verwijderen.
Wij toetsen elke aanvraag in elk geval op de volgende criteria:
  • De veiligheid van de woning moet gewaarborgd blijven
  • Er moeten deugdelijke materialen worden gebruikt
  • De verandering moet voldoen aan de eisen en voorschriften van de overheid
  • De verandering mag niet leiden tot overlast, schade of gevaar voor uzelf of omwonenden
  • Eventuele onderhoudsgevoelige onderdelen moeten goed bereikbaar zijn en blijven
  • De verandering mag niet schadelijk zijn voor de woning of het woongebouw
  • De verhuurbaarheid en de waarde van de woning en naastgelegen woningen mogen door de verandering niet afnemen.
De zelf aangebrachte verandering is uw eigendom. Dus het onderhoud en het afsluiten van een verzekering is uw eigen verantwoordelijkheid.