Leefbaarheid

Ergert u zich aan rotzooi in de buurt? Zit er veel onkruid in uw achterom? Organiseer dan (samen met uw buren)  een opschoonactie en help zo mee uw buurt schoner en leefbaarder te maken.

Wilt u hulp bij de aanpak van zo'n actie? Onze wijkbeheerders of wijkconsulenten helpen u graag op weg. Ook de gemeente kan ondersteuning bieden. Denk hierbij aan verschillende opschoonacties op bijvoorbeeld de landelijke Opschoondag, KeepItCleanDay of Burendag.