Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten!

Inwoning

Huurt u een woning van Viveste en wilt u iemand bij u laten inwonen? Dan is onze toestemming nodig. We willen namelijk weten wie er in onze woningen wonen. Wij willen voorkomen dat er teveel mensen in een woning wonen. Daardoor kan overlast ontstaan voor omwonenden. Ook bestrijden wij onrechtmatige bewoning en woonfraude. Toestemming tot inwoning is ook nodig voor inschrijving in de gemeentelijke Basisadministratie.

Laat u iemand inwonen zonder onze toestemming dan kan dat er toe leiden dat wij de huurovereenkomst opzeggen.

Belangrijk om te weten

  • Toestemming tot inwoning leidt niet automatisch tot medehuurderschap. Iemand die inwoont kan bij vertrek of overlijden van de huurder geen aanspraak maken op de woning.
  • De hoofdhuurder is verantwoordelijk voor eventuele overlast van iemand die inwoont.
  • Onderhuur of doorverhuur is niet toegestaan. De huurder mag dus geen huur ontvangen van degene die inwoont of de hele woning doorverhuren.
  • Inwoning kan gevolgen hebben voor huurtoeslag, uitkeringen en gemeentelijke belastingen.

Vraag toestemming aan via het aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier Toestemming tot inwoning en lever het volledig ingevuld bij ons in. U krijgt dan binnen tien werkdagen onze reactie op uw aanvraag. U kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij ons op kantoor of bij Burgerzaken van de gemeente.