Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten! U kunt alleen op afspraak bij onze balie terecht. Daardoor zien wij een toename in mails en telefoontjes. Soms duurt het daarom wat langer voordat u een reactie van ons ontvangt. Hiervoor vragen wij uw begrip!

Wet Eenmalige Huurverlaging

In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen. Deze wet betekent dat huurders van een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging als zij te duur wonen. Het doel van deze wet is om de betaalbaarheid van sociale huurwoningen te verbeteren voor huurders met een laag inkomen en een hoge huur.

Automatische verlaging

Wij verlagen automatisch de huur voor iedereen die op basis van zijn huishoudinkomen over 2019 in aanmerking komt voor huurverlaging. Wij vragen hiervoor gegevens op bij de Belastingdienst. Viel u in 2019 in de inkomenscategorie voor huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt voor 1 april een bericht over uw huurverlaging.

Als uw inkomen na 2019 is gedaald kunt u zelf huurverlaging aanvragen

Het kan zijn dat uw inkomen na 2019 is gedaald waardoor u recht heeft op een huurverlaging. U heeft recht op huurverlaging wanneer uw inkomen in de 6 maanden voor het verzoek tot huurverlaging onder de geldende inkomensgrens lag. De inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee. U kunt dan een huurverlaging bij ons aanvragen. Dit kan tot 31 december 2021.

Of u in aanmerking komt kunt u vinden onder: “Kom ik in aanmerking voor een huurverlaging?”

Veelgestelde vragen:

Kom ik in aanmerking voor een huurverlaging?

Dat hangt af van 4 zaken:

 • U huurt een sociale huurwoning
 • Het aantal personen in uw huishouden
 • De hoogte van uw inkomen in 2019 of 2020
 • Uw netto huur. Dit is de huur zonder de servicekosten.

Naar welk inkomen wordt gekeken?

Het inkomen van alle leden van het huishouden. De inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee.

Hoe weet Viveste mijn inkomen?

We hebben voor alle huurders met een huur van meer dan € 633,25 een huishoudverklaring bij de Belastingdienst opgevraagd. Dit gebeurt in februari. In de huishoudverklaring staat of uw inkomen in 2019 laag of hoog was. Viveste krijgt alleen een letter en een cijfer door van de Belastingdienst. Bijvoorbeeld L, 3. Dit betekent dat u een laag inkomen had en dat uw huishouden uit 3 personen bestaat. Zo weten wij wie wel of geen huurverlaging krijgt.

Ik heb een brief van de Belastingdienst gehad dat Viveste mijn inkomensgegevens heeft opgevraagd. Waarom en moet ik wat doen?

Om te kunnen bepalen wie er in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging hebben wij aan de Belastingdienst doorgegeven welke woningen een huur van meer dan € 633,25 hebben. De Belastingdienst geeft aan ons door in welke klasse uw inkomen valt en hoe groot uw huishouden is. U hoeft niets te doen. De brief van de Belastingdienst is ter informatie.

Mijn inkomen was over 2019 laag. Wanneer gaat mijn eenmalige huurverlaging in?

U ontvangt voor 1 april een voorstel voor huurverlaging. De eenmalige huurverlaging gaat in op 1 mei.

Wat is de kale huur?

Dit wordt ook wel de netto huur genoemd. Dit is de huur zonder de servicekosten.

Hoe weet ik wat mijn kale huur is?

In de brief over de huurverhoging die u vorig jaar ontvangen heeft staat de huurprijs. Heeft u die niet meer, dan kunt u een nieuwe opvragen. Mail naar info@viveste.nl. Vergeet niet uw adres te vermelden. Bent u na 1 juli 2020 bij ons komen huren? Dan vindt u de huidige kale huur op uw huurovereenkomst.

Geldt de eenmalige huurverlaging voor alle woningen?

Het recht op huurverlaging geldt alleen voor sociale huurwoningen. Als u een vrije sectorwoning huurt heeft u geen recht op huurverlaging.

Wat is een vrije sectorwoning?

Dit is een woning die bij het ondertekenen van de huurovereenkomst een huur boven de huurtoeslaggrens had. Wilt u weten of u in een vrije sectorwoning woont? Vraag het gerust aan ons.

Na 2019 heb ik een inkomensdaling gehad en daardoor is het huishoudensinkomen onder de inkomensgrens gekomen. Hoe kan ik zelf een eenmalige huurverlaging aanvragen?

U kunt zelf tot 31 december een eenmalige huurverlaging aanvragen. U moet dit schriftelijk doen en de volgende documenten aanleveren:

 • Modelbrief aanvraag eenmalige huurverlaging 2021. Deze brief vindt u hier
 • Een ondertekende, door u zelf opgestelde verklaring waarin staat uit hoeveel personen uw huidhouden bestaat. Dit zijn dus alle mensen die in uw woning wonen. Een voorbeeld verklaring vindt u hier
 • Gegevens waaruit blijkt dat uw huishoudensinkomen over de laatste 6 maanden onder de inkomensgrens voor de huurverlaging is geweest. Dit kan zijn:
  • 6 recente salarisstroken of uitkeringsgegevens van iedereen in uw huishouden. Een overzicht van uw arbeidsverleden en loon kunt u vinden in het verzekeringsbericht via Mijn UWV. Voor het opvragen van de gegevens heeft u een DigiD nodig. Houd uw DigiD bij de hand. U kunt hier uw verzekeringsbericht downloaden.
  • Inkomen uit zelfstandig ondernemerschap. Als iemand in uw huishouden ZZPér of ondernemer is, heeft u naast een verzekeringsbericht van Mijn UWV een verklaring van uw boekhouder over de afgelopen 6 maanden nodig. Deze verklaring is ondertekend en gestempeld door een boekhouder of een accountant.
  • Een bijstandsuitkering (participatiewet). Als iemand in uw huishouden een bijstandsuitkering ontvangt, heeft u naast een verzekeringsbericht van Mijn UWV ook de uitkeringsspecificaties van de afgelopen 6 maanden nodig.
  • Pensioen: Als iemand in uw huishouden AOW krijgt heeft u naast een verzekerigsbericht van Mijn UWV ook uw pensioenoverzicht over de afgelopen 6 maanden nodig. U kunt het pensioenoverzicht hier opvragen.

De inkomens van eigen kinderen en pleegkinderen tot 27 jaar tellen niet mee. Van hen hoeft u geen inkomensgegevens op te sturen.

U kunt deze brief met bijlagen aan ons opsturen of bij ons kantoor in Houten of Wijk bij Duurstede in de brievenbus doen.

Mijn huur is in 2021 door een huurverhoging hoger dan € 633,25 (1 en 2 persoonshuishoudens) of € 678,66 (3 of meerpersoonshuishoudens) geworden en mijn huishoudensinkomen is onder de inkomensgrens. Kan ik een eenmalige huurverlaging aanvragen?

Ja, dat kan. U kunt tot 31 december een eenmalige huurverlaging aanvragen. U moet dit schriftelijk doen en de volgende documenten aanleveren:

 • Modelbrief aanvraag eenmalige huurverlaging 2021. Deze brief vindt u hier.
 • Een ondertekende, door u zelf opgestelde verklaring waarin staat uit hoeveel personen uw huidhouden bestaat. Dit zijn dus alle mensen die in uw woning wonen. Een voorbeeld verklaring vindt u hier
 • Gegevens waaruit blijkt dat uw huishoudensinkomen over de laatste 6 maanden onder de inkomensgrens voor de huurverlaging is geweest. Dit kan zijn:
  • 6 recente salarisstroken of uitkeringsgegevens van iedereen in uw huishouden.
  • Inkomen uit zelfstandig ondernemerschap. Dit is een officiële winst-/verliesrekening van het afgelopen jaar en een prognose van het huidige jaar. Met daarbij de aftrekposten en het belastbaar jaarinkomen opgesteld, ondertekend en gestempeld door een boekhouder of een accountant.
  • Pensioen: een jaaropgave AOW en eventuele specificaties aanvullend pensioen.

De inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee. Van hen hoeft u geen inkomensgegevens op te sturen.

U kunt deze brief met bijlagen aan ons opsturen of bij ons kantoor in Houten of Wijk bij Duurstede in de brievenbus doen.

Wanneer reageert Viveste op mijn verzoek voor een eenmalige huurverlaging?

Viveste moet binnen drie weken na ontvangst van de actuele inkomensgegevens het huurverlagingsvoorstel doen.

Wanneer gaat de eenmalige huurverlaging in als ik zelf een huurverlaging aangevraagd heb?

De eenmalige huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel van Viveste. Dit betekent dat als u in mei het huurverlagingsvoorstel van ons ontvangt, de huurverlaging per 1 juli ingaat.

Ik heb een eenmalige huurverlaging gehad, krijg ik dan een huurverhoging per 1 juli?

Nee, huurders die een eenmalige huurverlaging hebben gehad krijgen per 1 juli 2021 geen huurverhoging.

Heeft de huurverlaging gevolgen voor mijn huurtoeslag?

Ja. De huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling van uw huishouden en de hoogte van de huur. Na de huurverlaging kunt u dus minder huurtoeslag krijgen. U gaat door de huurverlaging wel altijd minder huur betalen. Nadat wij de huurverlaging hebben doorgevoerd geven wij de nieuwe huur door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past de huurtoeslag aan. U ontvangt hierover bericht van de Belastingdienst. U hoeft zelf niets te doen.

Ik ben het niet eens met de beslissing van Viveste om mijn huur niet te verlagen. Kan ik bezwaar maken?

Krijgt u geen voorstel tot huurverlaging of bent u het niet eens met het voorstel? Dan kunt u  bezwaar indienen bij de Huurcommissie. Voor meer in formatie kunt u terecht op de website van de Huurcommissie

Tot wanneer kan ik een huurverlaging aanvragen?

U kunt tot 31 december 2021 zelf huurverlaging aanvragen op basis van de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een Lager Inkomen.

Geldt de wet in 2022 ook nog?

Nee, de wet geldt alleen in 2021. In 2022 kunt u op basis van deze wet geen huurverlaging meer aanvragen.

Kan ik nog op andere manieren huurverlaging of huurbevriezing aanvragen?

Op dit moment zijn er geen andere wettelijke mogelijkheden om huurverlaging of huurbevriezing aan te vragen. Heeft u moeite om maandelijks de huur te kunnen betalen? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we wat er mogelijk is.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Veelgestelde vragen

Vindt u de huurprijs die u voor uw huis moet betalen te hoog? Dien dan eerst een voorstel tot huurverlaging bij ons in. Wijzen wij uw voorstel af, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie beslist dan of uw voorstel tot huurverlaging terecht is. Meer over die procedure leest u op de website van de Huurcommissie.
Dat kan op de website van de Huurcommissie. Hiervoor heeft u de WOZ-waarde van uw huis nodig. De WOZ-waarde telt namelijk voor 25 procent mee in de maximale huurprijs. Woont u in de gemeente Houten of Bunnik? Dan vindt u de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van de BghU of via Mijn BghU. Woont u in de gemeente Wijk bij Duurstede? Dan vindt u de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van BSR of via MijnBSR.
Als u huurtoeslag krijgt, hoeft u niet zelf de nieuwe huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Viveste geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.
Ja. U kunt daartegen bezwaar maken. Dit heeft alleen zin in de volgende gevallen: • Als de WOZ-waarde in de beschikking te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning is vergeleken met woningen in de buurt die er niet op lijken of als de oppervlakte van de woning te groot is ingeschat. • Als de huidige huur op of dichtbij de maximale huur ligt. Een bezwaar kan ertoe leiden dat de huur niet verder omhoog gaat. • Als de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde onder de huidige huurprijs komt te liggen. U heeft dan recht op huurverlaging. Op de website van de Woonbond vindt u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken.
In de huurprijs die u moet betalen, is geen rekening gehouden met mogelijke huurtoeslag. Informatie over huurtoeslag kunt u opvragen bij de Belastingdienst op www.toeslagen.nl of u belt met 0800 0543.
Dat hangt af van het aantal woningwaarderingspunten van uw woning. U kunt deze opvragen via huurincasso@viveste.nl of op werkdagen bellen tussen 8.30 en 12.30 uur via 088 989 01 23. U kunt aan de hand van het aantal woningwaarderingspunten op de website van de Huurcommissie opzoeken welke maximale huurprijs daarbij hoort.
Het woord streefhuur is niet correct. Daar moet aftoppingsgrens staan (zie Wat is aftoppingsgrens?).
Vroeg Eropaf is een samenwerking tussen woningcorporaties en partners in de regio. Het doel is geldproblemen bij  huurders eerder signaleren en waar mogelijk oplossen om zo huisuitzettingen te voorkomen. De Vroeg Eropaf-methode is ontwikkeld in Amsterdam en heeft succes. Door Vroeg Eropaf neemt het aantal huurachterstanden af. Door vroegtijdig het gesprek aan te gaan met de huurder worden grotere problemen voorkomen en wordt eerder gezocht naar oplossingen.