Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten!

Huur opzeggen

U zegt de huur op

Gaat u verhuizen? Zeg dan op tijd uw huur op. Dat doet u minimaal 1 maand van te voren. Maar langer van tevoren mag ook. We vinden het juist prettig als we dit zo vroeg mogelijk weten. Gebruik hiervoor het huuropzeggingsformulier. Krijgen wij bijvoorbeeld op 9 oktober uw opzegging, dan stopt de huur op 9 november tenzij de laatste datum in het weekend valt.

Wij controleren uw woning

Als u de huur opzegt, krijgt u van ons een brief. Daarin maken we graag een afspraak voor de voor- en eindcontrole van de woning. U moet de woning schoon, heel en leeg aan ons opleveren. Dit hoeft niet ‘in oorspronkelijke staat’. In ons Infoblad Basiskwaliteit leest u precies welke minimale kwaliteitseisen wij bij oplevering hanteren. Tijdens de voorcontrole loopt u samen met de opzichter de woning door en wordt afgesproken hoe u de woning moet opleveren. Ook wordt afgesproken wat u kunt laten zitten en wat u moet meenemen. Als de nieuwe huurder bekend is, kan hij misschien spullen overnemen. Als de nieuwe huurder niet bekend is, heeft u twee mogelijkheden. U kunt de overnames verwijderen of u laat ze zitten voor de volgende huurder.

Wilt u meer weten?

Lees het Infoblad De woning verlaten. Hierin leest u meer over de voor- en eindcontrole, de overname van goederen, het inleveren van de sleutels en de eindafrekening.