Huisbewaring

Het kan gebeuren dat u een bepaalde tijd een andere woon- of verblijfplaats in Nederland of het buitenland hebt. Bijvoorbeeld door een stage, werk of ziekte. In dat geval is het mogelijk om tijdelijk uw woning in bewaring te geven. Dit is anders dan onderhuur waarbij wij niet weten wie er in de woning woont.

Wat is een huisbewaarder? 

Een huisbewaarder verblijft tijdens uw afwezigheid in uw woning. Dat kan bijvoorbeeld een vriend, kennis of familielid zijn. Het doel van een huisbewaarderschap is dat iemand op de woning past. U zorgt altijd zelf voor de huurbetaling. De huurovereenkomst tussen u en Viveste blijft gedurende de huisbewaarderovereenkomst bestaan. Aan huisbewaarderschap zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • U kunt aantonen dat u tijdelijk niet in uw eigen woning kunt wonen
  • U betaalt de huur via automatische incasso. Of u bent bereid om de huur via automatische incasso te betalen
  • U blijft verantwoordelijk voor de huurbetaling
  • U heeft geen huurachterstand
  • Huisbewaarderschap duurt maximaal 6 maanden
  • U bent verantwoordelijk voor degene aan wie u uw woning in bewaring hebt gegeven
  • U heeft een contactpersoon waar in geval van nood, contact mee opgenomen kan worden. Dit is iemand anders dan de huisbewaarder.

Schriftelijk aanvragen 

U kunt schriftelijk een verzoek indienen om uw woning in bewaring te geven. Met dit verzoek stuurt u onderstaande gegevens mee van de huisbewaarder en eventuele partner. Dit kan via het aanvraagformulier Huisbewaarderschap.

  • Uitgebreid uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Het woonverleden van de huisbewaarder staat hierop vermeld. U kunt dit uittreksel bij de gemeente opvragen.
  • Een kopie van het legitimatiebewijs. 

De aanvraag is akkoord 

Als wij akkoord gaan met het huisbewaarderschap, nodigen we u en de huisbewaarder om de overeenkomst te tekenen.

Onderhuur

Er is sprake van onderhuur als u iemand in uw woning laat wonen, zonder dat Viveste daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Als er dit soort situaties bij ons bekend zijn, verzoeken wij de onderhuurder te vertrekken omdat hij/zij onrechtmatig in de woning verblijft. Eventuele gevolgen zijn uw verantwoordelijkheid.