Doorschuiven

U wilt doorschuiven naar een andere woning

U huurt een woning van ons. Maar u wilt graag verhuizen naar een andere woning in hetzelfde woongebouw. Dan krijgt u soms voorrang. Dat kan met de ‘doorschuifregeling’.

Wat is de doorschuifregeling?

Woningen met een doorschuifregeling verhuren wij net als onze andere woningen via WoningNet. Bij de advertentie leest u dan ‘doorschuifregeling van toepassing’. Schuift u door? Dan kunt u op dezelfde manier reageren op een andere woning. U krijgt dan voorrang op urgenten en andere woningzoekenden.

Voorwaarden voor ‘doorschuiven’ 

  • U schuift door binnen een woongebouw.
  • U staat ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet.
  • Voor de woning die leegkomt, geldt een nieuwe huurprijs.
  • U laat een woning achter. Eén van de huurders kan dus niet in de woning blijven wonen.
  • Verder gelden de gewone regels bij woningtoewijzing.

Let op: voor woongroepen gelden andere regels voor de doorschuifregeling. Deze regels zijn op te vragen bij de besturen van de woongroepen en bij de woonconsulenten van Viveste.

Wanneer kunt u niet doorschuiven?

U kunt geen gebruik maken van de doorschuifregeling als u in een eengezinswoning woont of woont met begeleiding.

Willen meer mensen doorschuiven?

Dan kijken we hoe lang u staat ingeschreven. Degene die het langst staat ingeschreven, mag het eerste doorschuiven.

Veelgestelde vragen

Sommige woningen hebben een bijzondere bestemming zoals voor invaliden aangepaste woningen, woningen die deel uitmaken van een woongroep, woningen bestemd voor jongeren of senioren of woningen die gehuurd worden door Timon of Lister of een andere met Viveste samenwerkende instantie. In principe is woningruil waarbij een dergelijke woning is betrokken, niet toegestaan. Woningruil is wel mogelijk als de ruilkandidaat in aanmerking komt voor de woning met deze bijzondere bestemming.
Ja. Er vindt een controle plaats. Daarbij gaat u akkoord met de onderhoudstoestand die onze opzichter vaststelt. Eventuele technische mankementen verhelpt u voor de woningruil. Ook tekenen beide partijen het overnameformulier.
Vindt u dat de procedure niet goed is gevolgd, dan kunt u dit voorleggen aan de klachtencommissie. Ook kunt u de kantonrechter verzoeken om de woningruil goed te keuren. Deze kan alleen het verzoek toewijzen als u een zwaarwichtig belang heeft bij de woningruil. Bijvoorbeeld de noodzaak om te verhuizen naar een benedenwoning als het traplopen u te zwaar wordt.