Heeft u recht op huurtoeslag en een huur van meer dan € 720,48?

28 maart 2019

Dan kunt u in aanmerking komen voor huurverlaging.

De Woonbond is een actie gestart waarin zij aangeeft dat huurders die recht hebben op huurtoeslag en een huur boven de aftoppingsgrens of liberalisatiegrens hebben, huurbevriezing of huurverlaging kunnen krijgen. De Woonbond loopt hiermee vooruit op de uitvoering van het Sociaal Akkoord. Een akkoord tussen Aedes (vertegenwoordiging van alle woningcorporaties) en de Woonbond (vertegenwoordiging van alle huurders). In dit akkoord doen de organisaties voorstellen aan de minister voor het huurbeleid van de komende jaren. De minister heeft echter nog niet aangegeven welke voorstellen zij over zal nemen. En deze voorstellen zullen ook in wetgeving opgenomen moeten worden voordat de corporaties de voorstellen uit kunnen voeren.

Vooruitlopend op de veranderende wetgeving is het wel mogelijk huurverlaging bij ons aan te vragen als u huurtoeslag ontvangt en uw huur meer dan € 720,48 is. U moet dit verzoek schriftelijk en met inkomensgegevens (IBRI 2017) bij ons indienen. De huurverlaging zal dan per 1 juni 2019 ingaan.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Het woord streefhuur is niet correct. Daar moet aftoppingsgrens staan (zie Wat is aftoppingsgrens?).
In de huurprijs die u moet betalen, is geen rekening gehouden met mogelijke huurtoeslag. Informatie over huurtoeslag kunt u opvragen bij de Belastingdienst op www.toeslagen.nl of u belt met 0800 0543.
Als u huurtoeslag krijgt, hoeft u niet zelf de nieuwe huurprijs aan de Belastingdienst door te geven. Viveste geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst.
Viveste mag nog gebruik maken van  uw machtiging voor de warmtekosten van dit jaar en indien van toepassing voor het volgend jaar.
Als uw woning, vanuit het oogpunt van energieverbruik, een ongunstige locatie heeft in het gebouw (uw woning ligt bijvoorbeeld op de bovenste verdieping), dan wordt er een ‘ligging correctie’ toegepast. Hierdoor betaalt u als huurder van zo’n woning niet meer dan bewoners midden in het gebouw. Aan de hand van de kenmerken van uw woning (bijvoorbeeld 4-hoog, onder het dak, op de hoek van het wooncomplex) is er een reductiefactor berekend. Bij de afrekening wordt uw warmteverbruik vermenigvuldigd met deze reductiefactor. Die bepaalt de correctie op uw warmtekosten.
Dat kan op de website van de Huurcommissie. Hiervoor heeft u de WOZ-waarde van uw huis nodig. De WOZ-waarde telt namelijk voor 25 procent mee in de maximale huurprijs. Woont u in de gemeente Houten of Bunnik? Dan vindt u de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van de BghU of via Mijn BghU. Woont u in de gemeente Wijk bij Duurstede? Dan vindt u de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van BSR of via MijnBSR.
Vindt u de huurprijs die u voor uw huis moet betalen te hoog? Dien dan eerst een voorstel tot huurverlaging bij ons in. Wijzen wij uw voorstel af, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie beslist dan of uw voorstel tot huurverlaging terecht is. Meer over die procedure leest u op de website van de Huurcommissie.
Ja. U kunt daartegen bezwaar maken. Dit heeft alleen zin in de volgende gevallen: • Als de WOZ-waarde in de beschikking te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning is vergeleken met woningen in de buurt die er niet op lijken of als de oppervlakte van de woning te groot is ingeschat. • Als de huidige huur op of dichtbij de maximale huur ligt. Een bezwaar kan ertoe leiden dat de huur niet verder omhoog gaat. • Als de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde onder de huidige huurprijs komt te liggen. U heeft dan recht op huurverlaging. Op de website van de Woonbond vindt u een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken.
Vroeg Eropaf is een samenwerking tussen woningcorporaties en partners in de regio. Het doel is geldproblemen bij  huurders eerder signaleren en waar mogelijk oplossen om zo huisuitzettingen te voorkomen. De Vroeg Eropaf-methode is ontwikkeld in Amsterdam en heeft succes. Door Vroeg Eropaf neemt het aantal huurachterstanden af. Door vroegtijdig het gesprek aan te gaan met de huurder worden grotere problemen voorkomen en wordt eerder gezocht naar oplossingen.
Dat hangt af van het aantal woningwaarderingspunten van uw woning. U kunt deze opvragen via huurincasso@viveste.nl of op werkdagen bellen tussen 8.30 en 12.30 uur via 088 989 01 23. U kunt aan de hand van het aantal woningwaarderingspunten op de website van de Huurcommissie opzoeken welke maximale huurprijs daarbij hoort.