Gratis juridisch advies bij buurtoverlast

8 mei 2019

Wat kun je doen als je last hebt van de buren? Bij overlast is niet voor iedereen direct duidelijk wat je moet of kunt doen en de stap naar officiële instanties is soms groot. Juristen van de RUG hebben daarom een website opgezet waar burgers gratis juridisch advies ontvangen wanneer zij te maken hebben met overlast door buurtbewoners: overlastadvies.nl.

Overlast door buurtbewoners is een hardnekkig probleem in Nederland. Uit de CBS Veiligheidsmonitor en het nationale Woononderzoek blijkt dat 29% van de huurders en woningeigenaren wel eens te maken heeft met deze vorm van overlast. Ook blijkt dat de overlast alleen maar toeneemt. Het type overlast varieert van geluidsoverlast en vervuiling tot overlast veroorzaakt door dieren, intimidatie of overhangende takken.

Bijdragen aan goede samenleving

Prof. Michel Vols, hoogleraar openbare-orderecht en bedenker van overlastadvies.nl, is onder andere gespecialiseerd in burenruzies. Hij wordt vaak om advies gevraagd. Vols: ‘Het is voor mij helaas niet mogelijk om al die individuele vragen te beantwoorden. Het geven van individuele adviezen over overlast is niet goed te combineren met onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Wel proberen ik, en mijn collega’s aan de Rijksuniversiteit Groningen, te zoeken naar mogelijkheden om onze kennis te vertalen naar instrumenten waar de maatschappij echt wat aan heeft. Overlastadvies.nl is daar een heel concreet en mooi voorbeeld van’.

Meer dan 600 verschillende adviezen mogelijk

Vols ontwikkelde de website samen met mr. Laurent Jensma, docent en onderzoeker IT-recht bij de RUG. Jensma: ‘Op basis van de verschillende situaties en kenmerken die de gebruiker invoert, genereert overlastadvies.nl een passend juridisch advies. Het is echt geavanceerd en kwalitatief hoogstaand: er zijn meer dan 600 variaties mogelijk’.

Soorten advies: van buurtbemiddeling tot burgemeester

Elk advies dat overlastadvies.nl geeft is opgebouwd uit een aantal onderdelen. Het is altijd zoveel mogelijk toegespitst op de individuele situatie, aan de hand van de gegeven antwoorden. Sommige onderdelen komen terug in elk advies: zo wordt altijd besproken of de buren de overlast nog zelf kunnen aanpakken met bijvoorbeeld buurtbemiddeling. Ook worden in elk advies de mogelijkheden van de woningverhuurder, een Vereniging van Eigenaren, de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie besproken.

Privacy

De onderzoekers vragen bewust niet naar persoonsgegevens. Zo kunnen mensen er op vertrouwen dat zij anoniem advies kunnen ontvangen. Persoonsgegevens zijn ook niet noodzakelijk voor het maken van een inschatting van de situatie. De gegevens die worden ingevuld worden wel veilig opgeslagen en gebruikt voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Veelgestelde vragen

Asbest klinkt eng en gevaarlijk. In sommige situaties is dat ook zo, maar vaak ook niet. En dat kan verwarrend zijn.

Asbest is een verzamelnaam van een aantal in de vrije natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels. Als die vezels vrijkomen, kunnen ze op termijn ziekten als long- en darmkanker veroorzaken. Maar alleen bij mensen die deze vezels hebben ingeademd. Vaak zijn dit mensen die beroepsmatig in contact zijn gekomen met asbest, vooral in de jaren zestig en zeventig. De ziekte ontstaat soms pas jaren nadat iemand asbest heeft ingeademd. Hoe hoog het risico is dat je ziek wordt, wordt bepaald door hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels. Zo is bij eenmalige blootstelling het risico op asbestgerelateerde ziekte statistisch gezien heel erg klein.

Hoe herken ik asbest?
Woningen die gebouwd zijn voor 1994 zijn asbestverdacht. Hiermee bedoelen wij dat er een kans is dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt tijdens de bouw van de woning. Uiteraard zit lang niet in elke verdachte woning asbest. Als leek herken je asbest jammer genoeg niet. De aanwezigheid van asbest kan alleen worden vastgesteld door materiaalonderzoek in een laboratorium door daarvoor opgeleide mensen.

Sinds wanneer is asbest verboden?
Asbest leek aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk, slijtvast, bestand tegen loog, zuur en warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. Het materiaal is tot 1983 daarom veel toegepast. Het kan bijvoorbeeld voorkomen in vensterbanken, rioolbuizen, vinylzeil of -tegels, bij gevelkachels, in en rondom schoorstenen, plafond- en isolatieplaten, kruipluiken en in golfplaten van schuren en garages. Maar sinds 1993 is de verkoop, het gebruik en ook het bewerken van asbest door zagen, boren, schuren of slopen helemaal verboden.

Hoe gaat Viveste om met asbest?
We hebben voor al onze woningen voor zover mogelijk in kaart gebracht of er wel of geen asbest aanwezig is. Vormt asbest een gevaar, dan saneren we preventief. Zo mogelijk in combinatie met groot onderhoud.

Asbest verwijderen
Als asbestvezels los kunnen raken en gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, is het nodig om het asbest te verwijderen. Viveste vraagt dan een vergunning aan en schakelt een asbestbureau in. Asbest moet altijd door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd om de veiligheid te waarborgen.

Bij het verwijderen van de asbest schermt de saneerder de ruimte waar hij werkt luchtdicht af. Daardoor blijven er geen asbestvezels in uw woning of wooncomplex achter. Afhankelijk van de aard van de asbestvervuiling, zal na de sanering een gespecialiseerd laboratorium nog een luchtmeting uitvoeren. Daarmee controleert het laboratorium of echt alle vezels verwijderd zijn.

Wat kunt u zelf doen?
Zolang asbest blijft zitten waar het zit, is er geen direct gevaar voor u als bewoner. Vermoed u dat er asbest in uw woning zit? Ga er dan niet in schuren, boren, zagen of breken. Maar neem contact met ons op.

U ziet een wespennest. U heeft last van mieren of fruitvliegjes in huis. Of zelfs van muizen en ratten. Bel dan een ongediertebestrijder. U kunt ook eerst zelf maatregelen nemen. De volgende tips helpen.

 • Laat geen onbedekt eten staan of liggen.
 • Gooi geen eten naar buiten. U voert dan niet alleen vogels, maar ook ratten en muizen.
 • Heeft u last van mieren? Leg een lokdoosje neer of strooi mierenpoeder.
 • Laat (overrijp) fruit niet te lang liggen. Dat voorkomt fruitvliegjes. 
Daarvoor is van belang het moment waarop u bent gaan huren. Was de huurprijs op het moment dat u ging huren, een vrije sectorhuurprijs, dan woont u nu in een vrije sectorwoning. Was de huurprijs op het moment dat u ging huren een sociale huurprijs, dan blijft dit een sociale huurwoning, ook als u nu een huur betaalt die boven de grens van de vrije sectorwoning komt (per 1 januari 2021 € 752,33). Op de website van de rijkoverheid kunt u eenvoudig vinden of u een vrije sectorhuurwoning heeft. Houdt uw huurcontract bij de hand en ga naar de website van de rijksoverheid.
Nee. Wij moeten net als alle andere woningcorporaties in Nederland voldoen aan strenge passendheidsregels. Hier mogen we niet van afwijken. Tip: stel uw zoekprofiel op WoningNet zo in dat u alleen de woningen te zien krijgt waarvoor u in aanmerking komt.
Wij raden u aan om aangifte te doen bij de politie. Telefoon 0900 88 44. Bent u al uw sleutels kwijtgeraakt? Neem dan contact met ons op om het slot te laten vervangen. De kosten komen voor uw rekening. Dit geldt tevens voor brievenbussloten. Heeft u nog een reservesleutel?  Dan kunt u een sleutelspecialist een sleutel laten bijmaken. De kosten komen voor uw rekening.

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak al binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van levensbelang.

Soorten rookmelders

Het meest gebruikte type rookmelder is de optische melder. Deze melder maakt gebruik van een lichtgevoelige cel, die de rook waarneemt.

Kies niet voor een combimelder: een rookmelder en een koolmonoxidemelder in één. Een koolmonoxidemelder hoort namelijk op een andere plek te hangen dan een rookmelder.
 
Rookmelders gaan bij normaal gebruik en onderhoud zo’n tien jaar mee. Maar de batterij in de rookmelder gaat gemiddeld één jaar mee. Test daarom regelmatig of de melder nog werkt. Op iedere rookmelder zit hiervoor een testknop.

Als u na vervanging van de batterij een sticker met de datum op de rookmelder plaatst, weet u altijd wanneer hij voor het laatst is vervangen. Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke minuut een hard piepsignaal. Dan is het tijd om de batterij te vervangen. U bent hiervoor als huurder zelf verantwoordelijk voor.

Er zijn sinds kort ook rookmelders te koop waarvan de batterij tien jaar meegaat. Informeer er naar bij de brandweer of bouwmarkt bij u in de buurt.
Maak de rookmelder regelmatig stofvrij.
De beste plek:

 • in de gang of ruimte tussen keuken en huiskamer
 • op elke verdieping in huis
 • altijd aan het plafond
 • en meer dan 50 cm van de zijmuur en hoeken van een vertrek

Gaat de rookmelder af? Controleer dan meteen of er rook of brand is! Doof het vuur meteen als dat kan. Of bel 112.

Ruikt u gas bij uw gasfornuis of gaskookplaat? Sluit dan de gaskraan bij uw kooktoestel af. Bel daarna meteen een loodgieter. 
Ruikt u gas op een andere plaats in uw huis? Sluit meteen de hoofdgaskraan af! Deze zit in de meterkast, meestal bij de voordeur. Bel ons daarna meteen op (088) 989 01 23. Een gaslek kan levensgevaarlijk zijn! 
Tips:
 • Ruikt u gas? Steek dan geen sigaret of kaars aan. Open vuur is heel gevaarlijk. Kom ook niet aan lichtknoppen en steek geen stekker in het stopcontact. Dat kan al een explosie geven.
 • Laat gasfornuis, gascomfort en gasslangen alleen door erkende installateurs installeren.
 • Laat uw gaskookplaat het liefst aansluiten met een gasslang van roestvrijstaal. Is de slang van rubber? Controleer deze dan regelmatig op scheurtjes, knikken en beschadigingen. Vervang de slang elke 5 jaar. Op de slang vindt u de datum waarop deze gemaakt is.
 • Zorg dat de gasslang niet klem zit. Of een te scherpe bocht heeft. Dan gaat de slang namelijk sneller kapot.

Bij koud weer doen we van alles om er behaaglijk bij te zitten. Soms loopt dit verkeerd af. Elk jaar overlijden in Nederland mensen door de combinatie van een slecht onderhouden gastoestel en onvoldoende ventilatie.

Bij een onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of kolen ontstaat koolmonoxide (CO). Dit is een zeer giftig gas dat 250 maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. CO-gas is een echte sluipmoordenaar; je ruikt of proeft het niet en je raakt snel bewusteloos.

Indicaties van gevaar zijn:

 • De vlam in de geiser, cv-installatie of kachel is oranje in plaats van blauw (zoals bij een goed afgesteld gastoestel) en hoger dan normaal.
 • Door de vrijkomende waterdamp, die niet via de afvoer verdwijnt, beslaan de ramen.
Wat doet Viveste?

Viveste heeft alleen cv-ketels met  een gesloten systeem. En we zorgen ervoor dat onze cv-ketels minimaal één keer per twee jaar worden schoongemaakt. Hierdoor is de kans dat er koolmonoxide uit de ketel vrijkomt zeer klein. We plaatsen dan ook geen koolmonoxidemelders.

Wat kunt u doen?

Zorg voor een goede ventilatie. Ook als het koud is. Voor de verbranding van gas is namelijk zuurstof nodig. Is er te weinig zuurstof, dan is de verbranding niet volledig en vormt zich koolmonoxide.
Verder kunt u eventueel zelf een koolmonoxidemelder plaatsen. Die geeft een alarm als er teveel koolmonoxide in de ruimte is. Koop hem bij een doe-het-zelfzaak en hang hem 50 centimeter boven ademhoogte. Let op: een gewone koolmonoxidemelder waarschuwt niet bij rook.

In en om uw woning is de kans klein dat u besmet raakt met legionella. Raakt u toch besmet? Dan kunt u de veteranenziekte krijgen. Deze ziekte is voor iedereen anders. Van een flinke verkoudheid tot zware griep met longontsteking.
De bacterie verspreidt zich vooral door verneveling van water in de lucht. Iemand anders kan u niet besmetten. Ook van besmet water drinken wordt u niet ziek.

Laat het water in de douche even stromen

U kunt met een gerust hart douchen. De temperatuur van het douchewater in uw cv-ketel is afgesteld op minimaal 60°C. Bij temperaturen boven de 60°C wordt de legionellabacterie namelijk gedood.

Tips:

 • Ontkalk de douchekop regelmatig. Dat vermindert de kans op legionella.
 • Bent u langer dan een week niet thuis geweest? Laat het water dan eerst een minuut stromen. Dompel terwijl u dat doet de douchekop onder in een emmer met water. Zo voorkomt u waternevel. Of houd de douchekop dichtbij het afvoerputje. Ventileer ondertussen goed.
Controleer uw airconditioning

Komt er water in vernevelde vorm uit uw airconditioning? Dan kan legionella zich verspreiden. Vraag de leverancier van het apparaat hoe u dit kunt voorkomen.

Maak de plantenspuit of tuinslang leeg na gebruik

Staat uw plantenspuit in de vensterbank in de zon? Ligt de tuinslang buiten in zon? Maak deze dan altijd leeg na gebruik. In de zon kan het water erg warm worden.

Tip:

 • Laat de tuinslang eerst een minuut stromen voordat u de sproeikop of zwenksproeier erop zet. Wilt u meer weten? Wilt u meer weten over het voorkomen van legionella? Kijk dan op

www.rijksoverheid.nl

Woninginbraak heeft een grote impact op de slachtoffers. De politie heeft veel capaciteit vrijgemaakt om dit probleem aan te pakken, maar u kunt zelf ook maatregelen nemen om woninginbraak te voorkomen.

Wat kunt u doen om woninginbraak te voorkomen?

Wacht niet tot het te laat is, maar beveilig inbraakgevoelige plekken van uw woning zelf. Kijk op de website van politiekeurmerk Veilig Wonen hoe u dit het beste kunt doen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen houdt inbrekers buiten. Het is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale zekerheid. De eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om een woning binnen te komen.
Een inbraak duurt vaak maar 30 seconden. Een crimineel bedenkt zich dus wel twee keer voor hij een woning probeert te betreden als dat is voorzien van het Politiekeurmerk. De crimineel herkent deze woning aan de goede sloten, verlichting en PKVW-sticker.

De Huurcommissie is een onafhankelijke, landelijke organisatie. De Huurcommissie houdt zich bezig met geschillen tussen huurders en verhuurders. Deze geschillen gaan over de huurprijs, onderhoud en de kosten voor servicediensten en nutsvoorzieningen. Voor meer informatie over de Huurcommissie, klikt u hier.
Huurwoningen krijgen punten voor bijvoorbeeld oppervlakte, energiezuinigheid, aantal kamers, enzovoort. Hoe meer punten, hoe hoger de woningwaardering. Wilt u de waardering van uw woning weten, stuur dan een mail naar info@viveste.nl. In de onderwerpregel zet u ‘Woningwaardering’ en uw adres. Ook de WOZ-waarde van de woning telt mee in de puntentelling. Wilt u meer weten over de WOZ-waarde van uw woning, neem dan contact op met de BSR in Tiel ( www.bsr.nl).
Als u wordt  uitgenodigd voor een gesprek moet u van te voren onderstaande gegevens aanleveren: Algemene gegevens Gegevens over u en uw huidige woning
 • Een uitgebreid uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u nu woont. Bent u huurder van Viveste, dan hoeft u geen uittreksel aan te leveren. Vraag bij uw gemeente om een uittreksel waarin wij de volgende 4 gegevens kunnen terugvinden: o   hoe lang u in uw huidige woonplaats woont o   het aantal personen dat ingeschreven staat op uw adres o   uw adreshistorie o   uw burgerlijke staat.
 • Huurt u nu een woning of een kamer van een andere verhuurder? Dan levert u een verhuurdersverklaring  ingevuld en ondertekend door uw verhuurder in.
 • Woont u in een koopwoning? Dan levert u een hypotheekhoudersverklaring ondertekend door uw bank in.
We beoordelen een verzoek tot inwoning op de volgende voorwaarden:
 • een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier samen met de gevraagde documenten
 • de grootte van de woning in relatie tot het aantal personen
 • huurschulden van de aanvrager en/of huurder bij de corporatie
 • een overlastverleden van aanvrager en/of huurder
Bij een eerstelijns familieverwantschap (ouder/kind relatie) verlenen we vrijwel altijd toestemming.