Gemeente, Viveste en huurdersvertegenwoordiging maken samen woonafspraken

14 december 2020

De gemeente Wijk bij Duurstede, woningstichting Viveste en huurdersbelangenvereniging Krommerijn (HBV) hebben afspraken gemaakt over wonen: de zogenoemde ‘prestatieafspraken’.  Op woensdag 9 december ondertekenden de drie organisaties deze afspraken.

Afspraken over betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg en duurzaam wonen en leven

Over deze drie onderwerpen gaan de prestatieafspraken.

  • In Wijk bij Duurstede zijn te weinig betaalbare woningen beschikbaar voor starters, senioren, gezinnen en kwetsbare groepen. Dat geldt ook voor de rest van de regio. Om er voor te zorgen dat die er wel gaan komen, gaat Viveste nauw samenwerken met andere corporaties. In dat kader past ook de fusie die Viveste per 1 juli 2021 met Woongoed Zeist wil aangaan.  
  • Er zijn veel ideeën om het Wonen met zorg te verbeteren. Zo wordt er een woonzorgvisie opgesteld en worden er voorwaarden opgesteld. Hieraan moeten plannen voor wonen met zorg voldoen. Verder worden er betere afspraken gemaakt tussen organisaties, die te maken hebben met kwetsbare mensen. Doel is dat mensen zoveel mogelijk de leiding houden over hun leven. Als dat nodig is, krijgen ze hulp van deskundigen.
  • Ook over duurzaamheid zijn verschillende afspraken gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan het toevoegen van zonne-energiesystemen en de hulp van energiecoaches.

Alle partijen zijn tevreden over de plannen voor 2021
Wethouder Eric Balemans, Wouter Gerritse (locatiemanager Viveste Wijk bij Duurstede) en Monique van den Hoek (secretaris van de HBV) zijn tevreden over de afspraken die zijn gemaakt.

Wethouder Eric Balemans: ‘De woningstichting en de gemeente weten elkaar goed te vinden. De prestatieafspraken maken duidelijk waar wij het komend jaar mee bezig gaan. Dat zijn heel verschillende onderwerpen. Geld steken in woningen bouwen en duurzaamheid bijvoorbeeld. Maar ook acties ondernemen bij wonen en zorg.’

Wouter Gerritse, locatiemanager Viveste Wijk bij Duurstede: ‘Wij zijn blij met de korte lijnen tussen de partijen. In de prestatieafspraken is veel aandacht voor energiezuinig wonen, duurzaam renoveren en bouwen. Ook het samen leven in buurten en wijken is een belangrijk onderdeel. Wat kunnen wij gezamenlijk doen om prettig samenleven bereikbaar te maken voor alle inwoners? Waarbij ieder kan bijdragen vanuit de eigen kracht en mogelijkheden.’

Monique van den Hoek (HBV): ‘Vanuit huurders vinden we vooral wonen voor alle doelgroepen belangrijk, óók jongeren en ouderen. En de samenleving in de buurten. We stimuleren huurders, eigenlijk alle inwoners, om actief bij te dragen aan fijn wonen en aandacht voor elkaar.’