Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten! U kunt alleen op afspraak bij onze balie terecht. Daardoor zien wij een toename in mails en telefoontjes. Soms duurt het daarom wat langer voordat u een reactie van ons ontvangt. Hiervoor vragen wij uw begrip!

Fusie tussen Woongoed Zeist en Viveste gaat niet door

10 maart 2021

Medio oktober 2020 tekenden de woningcorporaties Woongoed Zeist en Viveste een intentieovereenkomst tot fusie. Na ruim vier maanden zorgvuldig onderzoek, enigszins bemoeilijkt door corona, concluderen beide corporaties dat een fusie op afzienbare termijn niet wenselijk is.

De corporaties zien te veel onderlinge verschillen in cultuur, in de zienswijze op vervolgstappen in de regionale woonopgave en op het garanderen van meerwaarde in de dienstverlening aan huurders.


Aanleiding voor de besprekingen over fusie was het bundelen van de krachten om op het gebied van vastgoed, leefbaarheid en dienstverlening een grotere bijdrage te leveren. Beide corporaties hechten veel waarde aan het behoud van lokale binding. De dienstverlening aan de huurders staat voorop. Woongoed Zeist en Viveste vervolgen nu hun eigen weg. Wel blijven de corporaties openstaan voor (regionale) samenwerking.