Evaluatie gemengd-wonen project De Molen in Houten: Goed wonen!

3 maart 2022

Evaluatie gemengd-wonen project De Molen in Houten: Goed wonen!

Op 23 februari 2022 presenteerden onderzoekers van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht de resultaten van een tussenevaluatie van woongemeenschap de Molen in Houten


Bewoners en vertegenwoordigers van de betrokken organisaties volgden de presentatie in de Raadszaal van de gemeente Houten of via een videoverbinding.

Woongemeenschap de Molen is een gemengd-wonen project. Het bestaat uit bewoners die uitstromen uit een zorginstelling en zelfstandig gaan wonen en geselecteerde reguliere huurders, die een helpende hand willen toesteken door een ‘goede buur’ te zijn. Het startte 3 jaar geleden in samenwerking tussen Stichting Viveste, zorgaanbieders Lister, Reinaerde en Timon, Sociaal Team Houten en gemeente Houten.

Uit de evaluatie blijkt dat de bewoners tevreden zijn over het woonproject
Er zijn goede onderlinge contacten en iedereen heeft oog voor elkaar. De meeste bewoners, ongeacht of ze een vorm van ondersteuning (hebben) ontvangen of niet, wonen er graag. Ze beschrijven het als een woonomgeving waar mensen elkaar groeten en waar je als nieuwkomer welkom wordt geheten. Zoals één van de bewoners beschreef: ‘Er is hier ruimte voor ánders zijn’. Het is een plek waar buren elkaar een handje helpen, af en toe samen iets drinken, een spelletje doen en waar ook op elkaar wordt gelet. Er is een krachtige en enthousiaste bewonersvereniging, die de basis goed op orde heeft.

De initiatiefnemers zijn blij met het resultaat
Wethouder Jan Overweg: ‘Gemeente Houten streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen en erbij te horen’.
Het is heel belangrijk dat we kleine samenlevingen in die grote samenleving van Houten maken, waar we elkaar kennen. Waar je een goede buur kunt zijn, die soms een hand uitsteekt. Dat betekent voor beide partijen iets. Daarom zien we in Houten graag meer nieuwe woonconcepten.’ Charles Verwimp, die vanuit Viveste het voortouw nam: ‘Het is goed te horen dat de bewoners zich hier thuis voelen. Dat ze ondanks de beperkende coronaperiode elkaar toch beter hebben leren kennen, begrip voor elkaar hebben en elkaar helpen. Want dat is waar we het voor doen.’

De onderzoekers doen ook aanbevelingen
Bijvoorbeeld over de samenwerking en communicatie tussen bewonersvereniging en de betrokken professionele partijen. Over het bijstellen van soms te hoge verwachtingen en over het meer met elkaar in gesprek gaan als bewoners en partijen. Alle betrokkenen staan ervoor open om haalbare verbeterstappen te zetten. Bij de presentatie van de tussenevaluatie zijn hiervoor direct al de eerste afspraken gepland. Ook is er een duidelijke bereidheid meer bewoners met een begeleidingsvraag een woonplek te bieden in dit bijzondere project.

Wilt u meer weten? Bekijk het onderzoek op deze site onder publicaties. Daar vindt u ook een artikel uit dagblad Trouw over het wonen in De Molen.

https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/gemengd-wonen-lessen-uit-de-praktijk