Duurzaamheid

Het milieu gaat ons aan het hart. We vinden namelijk dat we de aardbol te leen hebben en dat we die zo goed mogelijk moeten achterlaten voor toekomstige generaties. We ondersteunen dan ook de ambitie van de gemeente Houten om binnen 30 jaar klimaat- en energieneutraal te zijn.  Hieronder leest u wat dat voor ons concreet betekent.

Bij nieuwbouw

  • voldoen we aan de criteria voor groenfinanciering van Agentschap NL
  • kiezen we bij voorkeur voor materialen die het milieu zo min mogelijk belasten (daarvoor gebruiken we de materialenlijst GPR-gebouw van de gemeente Tilburg)
  • onderzoeken we de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen toe te passen (zoals PV-panelen, zonneboilers, warmtepompen, balansventilatie met warmteterugwinning en extra isolatie).

Bij onderhoud en renovatie

  • hanteren we net als bij nieuwbouw de materialenlijst met minder milieubelastende materialen
  • kiezen we bij cv-vervanging standaard voor een HR-ketel
  • onderzoeken we eveneens de mogelijkheid om energiebesparende maatregelen toe te passen (zoals PV-panelen, zonneboilers, warmtepompen, balansventilatie met warmteterugwinning en extra isolatie).

Voorlichting aan onze huurders

Verder realiseren we ons dat het gedrag van onze huurders een cruciale rol speelt bij het effect van energiebesparende maatregelen. Daarom geven we regelmatig tips en adviezen over hoe huurders energie kunnen besparen. Dat is bovendien goed voor hun eigen portemonnee.

Ook ondersteunen we een aantal lokale projecten die zijn gericht op energiebesparing, zoals Groen Zonnig Houten