De Kiem van Houten

Waar is de locatie?

Op de nieuwbouwlocatie “De Kiem van Houten” worden 92 sociale huurappartementen gerealiseerd. De locatie is gelegen in Houten-Zuid, in de Grassen tegen de Rietplas en de Oosterlaakplas. Het is een goed bereikbare locatie, vlakbij het NS Station Houten Castellum en het winkelcentrum Castellum

Wat wordt er gebouwd?

In het project komen 24 3-kamer appartementen en 68 2-kamer appartementen. De woningen zijn tussen de 60 en 80 m2 BVO groot. Het complex heeft vier verdiepingen, inclusief de begane grond. Alle woningen zijn zeer energiezuinig en rollatortoegankelijk. De huurprijs van alle woningen is tot €633 euro. Het parkeren vindt plaats in de openbare ruimte. De plattegronden van de verschillende type woningen kunt u downloaden aan de rechterzijde.

85 Woningen worden via WoningNet geadverteerd van 29 juni tot 12 juli. Bent u nog niet ingeschreven in WoningNet dan is het verstandig om u alsnog in te schrijven. Dit kan via: www.woningnetregioutrecht.nl

Wie is de doelgroep?

Viveste wil de invulling geven aan de vraag naar woningen voor kleinere huishoudens. 85 sociale huurwoningen worden geadverteerd, waar Houtense inwoners lokale voorrang krijgen. Belangrijk is dat uw woonplaats goed in WoningNet staat. Bij ongeveer 30 woningen krijgen jongeren tot en met 29 jaar voorrang. De overige sociale huurwoningen zijn niet leeftijdsgebonden. 7 sociale huurwoningen worden toegewezen aan de bijzondere doelgroep.

Wanneer start-eindigt de nieuwbouw?

De bouw is recent gestart met het boren van de bronnen voor de warmtepompen, de aanleg van de fundering en het leggen van de begane grondvloer. De oplevering wordt verwacht in november of december 2022.

Welke partijen zijn erbij betrokken en wat doen die?

Het gebouw is ontwikkeld door Jansen Bouwontwikkeling in Wijchen en wordt gerealiseerd door Van Grunsven Bouw, eveneens uit Wijchen. De architect is Visser en Bouwman BV.

Deze informatie is zorgvuldig opgesteld. Toch kunnen wij niet voorkomen dat er onvolkomenheden in staan. U kunt aan de informatie en de getoonde beelden geen rechten ontlenen. Beelden mogen alleen na onze goedkeuring door derden worden gepubliceerd.