Bestuur en Raad van Commissarissen

Bestuur

Batian Nieuwerth is directeur-bestuurder van Viveste.

De directeur-bestuurder wordt beloond volgens de regels van de Wet Normering Topinkomens.

Raad van Commissarissen

De RvC houdt intern toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Viveste. De directeur-bestuurder stelt besluiten vast. Een aantal in de statuten genoemde belangrijke beslissingen van de directeur-bestuurder heeft goedkeuring nodig van de RvC.

De RvC houdt intern toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van Viveste. De directeur-bestuurder stelt besluiten vast. Een aantal in de statuten genoemde belangrijke beslissingen van de directeur-bestuurder heeft goedkeuring nodig van de RvC. RvC-leden worden voor vier jaar benoemd en kunnen één keer opnieuw worden benoemd. Sinds 1 juli 2022 bestaat de RvC uit vier leden.

De Raad van Commissarissen wordt beloond volgens de regels van de Wet Normering Topinkomens.

Dhr. A.A. Bleijenberg (Jos), voorzitter
Benoemd tot: 1-4-2023 (niet herkiesbaar)
Beroep        : eigenaar Habari Consulting, adviesbureau

Dhr. H. Bröring (Huub)
Benoemd tot: 31-12-2023
Beroep        : zelfstandig ondernemer, financieel advies

Mevr. I.B. Oelen (Inge)
Benoemd tot: 1-1-2023 (niet herkiesbaar).
Beroep        : directeur/bestuurder bij Katholieke Scholenstichting Fectio

Mevr. N. Teeuwen (Nicole)
Benoembaar tot: 30-6-2026 (herkiesbaar)
Beroep : Eigenaar Nicole Teeuwen Training en Advies

.