Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten! U kunt alleen op afspraak bij onze balie terecht. Daardoor zien wij een toename in mails en telefoontjes. Soms duurt het daarom wat langer voordat u een reactie van ons ontvangt. Hiervoor vragen wij uw begrip!

Ambitieverklaring Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Zuid-Oost Utrecht

22 april 2021

Op 12 april tekenden de gemeenten Bunnik, de Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, de woningcorporatie, de aanbieders van beschermd wonen in deze regio en de regionale sociale dienst (RSD) de ambitieverklaring ‘Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Zuid-Oost Utrecht’. Ook Viveste doet mee.

Gemeenschappelijk doel
Het is ons gezamenlijk doel dat mensen die uit een maatschappelijke opvang en beschermd wonen uitstromen, tijdig, voldoende en passend worden ondersteund bij het krijgen van een thuis in onze regio. Dit betekent dat er op tijd voldoende geschikte woonplekken zijn en dat er dan ook voldoende passende ondersteuning in de wijken en dorpen is. Zo zorgen we voor voldoende kracht om mensen te ontvangen.

Afspraken en ambities gezamenlijk vastgelegd
Want één ding is duidelijk geworden: als gemeente, zorgaanbieder, woningcorporatie, sociaal team, RSD en als mens kunnen we het niet alleen voor elkaar krijgen. Daarom hebben we onze afspraken en ambities gezamenlijk vastgelegd en werken we dit de komende tijd verder met elkaar uit.