Houd de berichtgeving en de maatregelen die Viveste treft rondom het Coronavirus (COVID-19) via deze website in de gaten! U kunt alleen op afspraak bij onze balie terecht. Daardoor zien wij een toename in mails en telefoontjes. Soms duurt het daarom wat langer voordat u een reactie van ons ontvangt. Hiervoor vragen wij uw begrip!

Inkopen; ons beleid en stukken

In juli 2019 heeft Viveste haar Inkoopbeleid en strategie vastgesteld. In het inkoopbeleid leest u welke doelstellingen Viveste belangrijk vindt, wat we met ons inkoopbeleid willen bereiken en waarom.

Samen met het beleid is ook de nieuwe Algemene inkoopvoorwaarden voor Leveringen vastgesteld. Deze voorwaarden zijn altijd van kracht op uitgeschreven opdrachten die opdrachtnemers aanvaren van Viveste.

Het inkoopbeleid geeft ook antwoord op de wensen van het bestuur:

  • Duurzaamheidsambitie
  • Lokale en sociale ondernemingen stimuleren
  • Social Return
  • Lokaal voor lokaal
  • Integriteit