Inkoopvoorwaarden

Onze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en opdrachten die we aangaan over het leveren van werken.