Aedes en Governancecode

Als woningcorporatie hebben wij een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is daarom niet alleen belangrijk dat wij ons werk goed doen. Wij moeten hierop ook goed toezicht houden. En hierover verantwoording afleggen. Hoe wij dat doen, leest u hier.

Wij houden ons aan de Aedescode 

Wij zijn lid van Aedes, vereniging voor woningcorporaties. Wij houden ons aan de Aedescode. Dit betekent onder andere dat wij:

  • een open organisatie zijn;
  • dat wij voortdurend in gesprek zijn met onze belanghouders;
  • dat wij zorgvuldig omgaan met onze klanten. 

Daar kunnen anderen ons op aanspreken. De leden van Aedes spreken ook elkaar aan op basis van de code.

Wij houden ons aan de Governancecode

In de Aedescode wordt verwezen naar de Governancecode voor woningcorporaties. Ook hier moeten de leden van Aedes zich aan houden. Deze code is opgesteld door de Commissie Governancecode Woningcorporaties en geeft bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties richtlijnen voor goed bestuur en toezicht. De vernieuwde Governancecode, die op 1 mei 2015 van kracht is geworden, is gebaseerd op vijf principes:

  1. Leden van bestuur en RvC hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke opdracht.
  2. Bestuur en RvC zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwoording af.
  3. Bestuur en RvC zijn geschikt voor hun taak.
  4. Bestuur en RvC gaan in dialoog met belanghebbende partijen.
  5. Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan hun activiteiten.