Sponsoring

Wat doen wij aan sponsoring?

Bijna niets meer. Wij zijn op dit punt namelijk gebonden aan de regels hierover in de Woningwet. Die staat sponsoring door woningcorporaties niet toe, met uitzondering van initiatieven van bewoners die een relatie hebben met onze woningen en de directe woonomgeving. Dus daar beperken we onze sponsoring ook toe.

Heeft u een idee of wilt u juist dat er eens iemand met u meedenkt over wat uw buurt prettiger kan maken? Neem dan contact op met een van onze wijkbeheerders. Zij kunnen met u meedenken of u helpen om van uw initiatief een succes te maken. In sommige gevallen stellen we ook geld beschikbaar voor uw initiatief.

Ook kunt u mogelijk een beroep doen op verschillende fondsen die er zijn. U vindt ze hiernaast.