Onze koers

Zo'n vijftig jaar geleden begonnen we aan een enorme uitdaging: rond het oude dorpshart van Houten woningen bouwen voor tienduizenden mensen. Dat deden we vanuit de overtuiging dat iedereen goed moet kunnen wonen. En dat lukte. Dankzij een grote motivatie en pioniersgeest. We zochten de grenzen op en gebruikten creativiteit en slimheid om samen met andere partijen Houten te ontwikkelen.

Na een periode van vooral nieuwbouw, kwam het accent vanaf 2013 veel meer te liggen op het beheer van onze woningen en de leefbaarheid van onze wijken. We zetten ons ervoor in dat mensen zich thuis voelen in Houten. Daarvoor zochten we verdere samenwerking met bewoners en lokale maatschappelijke partijen. Om de kosten te kunnen betalen, zochten we naar manieren om onze verdiencapaciteit beter te benutten. We verkochten enkele honderden woningen, verhoogden huren waar dat kon en bezuinigden op onze eigen kosten.

Vanaf 2015 hebben we onze koers verder aangescherpt. We richten ons weer vooral op mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. Zij die zijn aangewezen op een sociale huurwoning. Ervoor zorgen dat mensen met een krappe beurs betaalbaar kunnen wonen en dat ze zich thuis voelen. Dat is onze kerntaak.

Onze missie luidt:

Viveste is een maatschappelijke vastgoedonderneming die een thuis biedt aan mensen met een krappe beurs in Houten

Een thuis is voor ons meer dan een dak boven het hoofd. Mensen moeten zich niet alleen thuis voelen in hun woning, maar ook in de buurt waar die woning staat. Onze koers drijft op 5 pijlers.

Pijlers van onze koers

 • Pijler 1: Voldoende passende woningen voor onze doelgroep

  We zijn er voor mensen die niet zelfstandig in hun huisvesting kunnen voorzien. Mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Voor mensen die zonder aangepaste huurprijzen en/of huurtoeslag niet terecht kunnen op andere plekken op de woningmarkt dan in de sociale huur. Dat zijn bijna altijd mensen met een bescheiden inkomen. Speciale aandacht hebben we voor mensen die vanwege een sociale, medische of psychische oorzaak zelf geen woonruimte kunnen vinden èn voor vergunninghouders.

 • Pijler 2: Een thuis bieden en passend toewijzen

  We willen graag dat onze doelgroep zich thuis voelt in Houten. Dat mensen een stabiele basis hebben van waaruit ze zoveel mogelijk de regie over hun leven kunnen voeren. En we zien onszelf in Houten als de verbindende factor voor alle instanties die dit streven ondersteunen. We trekken zoveel mogelijk samen op met onze klanten en belanghouders. Samen kunnen we meer en tegen lagere kosten.

 • Pijler 3: Een duurzaam verdienmodel

  De afgelopen jaren hebben we de fundamenten gelegd voor een financieel gezonde organisatie. Onder ander door (complexgewijze) verkoop, huurharmonisatie, inkomensafhankelijke huurverhoging en kostenbesparing. Onze opbrengsten zijn voldoende voor het uitvoeren van onze kerntaak: het betaalbaar houden van onze woningen en het toevoegen van betaalbare woningen. We willen graag financieel gezond blijven.

 • Pijler 4: Onze bedrijfsvoering: professioneel, flexibel en samenwerkingsgericht

  Onze organisatie is er voor huurders met een krappe beurs. Hierbij past een sobere en doelmatige bedrijfsvoering met zo laag mogelijke bedrijfskosten. We willen daarom zo slim, efficiënt en flexibel werken. Doelmatig en resultaatgericht.

  We zijn trots op onze al behoorlijk slanke en efficiënte organisatie. Ook de scores in de Aedes-benchmark en het KWH-label voor ‘klanttevredenheid’ (mening huurders over onze dienstverlening), zijn goed.

 • Pijler 5: Maatschappelijke verantwoording

  We hechten veel waarde aan toezicht op en verantwoording van onze maatschappelijke taken. We willen presteren naar vermogen. En dat willen we zoveel mogelijk in samenspraak met onze maatschappelijke partners doen.