Ons verhaal

Iedereen een passend huis met ruimte op te leven

Dat is ons streven. Vooral voor mensen met een smalle beurs. Dat doen we al sinds 1952. Toen bouwden we onze eerste woningen in Houten. Daarna bouwden we verder mee aan wat het nu is: een aantrekkelijke plaats voor zo’n 50.000 inwoners.

Door de status als groeikern en later als Vinex-locatie groeide Houten en ons bezit razendsnel. Inmiddels beheren we zo’n 5.000 sociale huurwoningen.  Vooral  mooie en grote woningen. Dat was in de tijd dat ze werden gebouwd de standaard in Houten.

Helaas kunnen we met die 5.000 woningen niet iedereen in onze doelgroep aan een woning helpen. Elk jaar komen er maar een paar honderd vrij. Terwijl er in Houten jaarlijks zo’n 5.500 huishoudens actief op zoek naar een (andere) sociale huurwoning. Mensen die vaak al jaren staan ingeschreven. Dus eigenlijk moeten er woningen bij.

Tegelijkertijd woont in ongeveer 1 op de 3 van onze woningen een huishouden, dat nu niet meer voor een sociale huurwoning in aanmerking komt. Als zij kunnen verhuizen, kunnen we meer mensen met een lager inkomen aan een woning helpen. Dit is niet makkelijk. Mensen zijn immers vrij om te blijven wonen waar ze willen.

Een ander punt is dat de mooie, grote huurwoningen van toen, volgens de huidige normen eigenlijk in de vrije sector thuishoren. Dus met een huur boven € 710,68. We sloten er ook forse leningen voor af, die we moeten afbetalen. Ook daar willen we verandering in.

Wij werken aan betaalbaar wonen

We gaan er de komende jaren voor zorgen dat er meer woningen beschikbaar komen voor mensen met een laag inkomen. Meer sociale huurwoningen dus. Vooral voor starters, senioren en mensen met urgentie. Als het kan in Houten. Maar anders ergens anders in de Kromme Rijnstreek. Een goede basiskwaliteit voor een redelijke prijs is daarbij ons motto.

We gaan mensen stimuleren om te verhuizen naar een woning die bij hen past. Zowel qua woonwensen als  financiële draagkracht. We willen dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Daarvoor willen we meer kleinere gelijkvloerse woningen hebben. En we proberen mensen met te hoge inkomens in een sociale huurwoning te stimuleren om door te stromen naar de vrije sector. Daarbij zijn we deels afhankelijk van de mogelijkheden die de overheid biedt

Woningen die echt in de vrije sector thuishoren, willen we zoveel mogelijk verkopen, zodat wij kunnen investeren in sociale woningen, aanpassingen of maatregelen voor het verduurzamen van woningen om de woonlasten te verlagen.

Over deze punten hebben we afspraken gemaakt met de gemeente, onze huurdersorganisatie en andere partners. Want samen kunnen we meer bereiken.

Mensen een thuis bieden

Maar we doen meer. Want een thuis is meer dan een huis. We geloven dat het hebben van een thuis ieder mens helpt om echt mee te doen in de maatschappij. We vragen daarom ook aan onze huurders om mee te denken en mee te werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.  Net als wij dat doen met andere partijen zoals gemeente, politie en zorg- en welzijnsorganisaties. Samen organiseren we bijvoorbeeld hulp bij het oplossen van problemen tussen buren. Helpen we huurachterstanden en inbraak voorkomen. Proberen we ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. En dat nieuwe Nederlanders goed kunnen integreren.

Wij willen continu verbeteren en met de tijd meegaan

Tegen zo laag mogelijke kosten zorgen voor tevreden huurders. Zo min mogelijk uitgeven aan onze organisatie om maximaal te kunnen inzetten op ons doel. De keuze om zoveel mogelijk digitaal te doen is hieruit voortgekomen. Waar persoonlijk contact belangrijk is, willen we er ook zijn.

We zijn ervan overtuigd dat we door een open communicatie onze huurders en de Houtense samenleving kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen. Wij vinden dit ook belangrijk, omdat we voor voldoende uitdagingen met elkaar staan.

Wij werken aan voldoende betaalbare huurwoningen voor hen die het nodig hebben. En we zetten ons ervoor in dat huurders zich thuis kunnen voelen en mee kunnen doen aan de samenleving. Dat doen we samen met iedereen in Houten die daar aan mee wil werken.