Privacy

Uw privacy

Sluit u met ons een huurovereenkomst af? Dan leggen we persoonlijke gegevens van u vast. Zoals uw naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inkomen.

Wij gaan met zorg om met uw gegevens

Zolang u bij ons huurt, gebruiken we uw persoonlijke informatie alleen om ons werk te kunnen doen. Om onze bedrijfsprocessen volgens de voorgeschreven richtlijnen uit te voeren.

Gegevens die u aan ons doorgeeft, bewaren wij strikt vertrouwelijk. We geven, lenen, verhuren of verkopen uw informatie niet aan anderen. Behalve als u toestemming geeft. Of als een officiƫle uitspraak van een rechter ons dat verplicht.

Bent u geen huurder meer, dan bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer dan de wet voorschrijft.

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via cookies

Informatie vergaard door cookies verstrekken we niet aan andere organisaties.
Viveste is niet aansprakelijk voor de privacy-richtlijnen en de inhoud van websites van andere organisaties waarnaar we op onze website linken.

U kunt uw gegevens bekijken en aanpassen

U mag uw gegevens altijd bekijken. Klopt er iets niet? Dan kunt u dit verbeteren of aanvullen. Wilt u uw informatie bekijken? Vraag er dan gerust naar. Mail naar infovivestenl.