Privacy

Uw privacy

Sluit u met ons een huurovereenkomst af? Dan leggen we uw gegevens vast. Zoals uw naam, leeftijd, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inkomen.

Wij gaan met zorg om met uw gegevens

We gebruiken uw informatie alleen om ons werk goed te kunnen doen. Wij geven uw informatie niet aan anderen. Behalve als u uw toestemming geeft. We bewaren uw informatie niet langer dan nodig. 

U kunt uw gegevens bekijken en aanpassen

U mag uw gegevens altijd bekijken. Klopt er iets niet? Dan kunt u dit verbeteren of aanvullen. Wilt u uw informatie bekijken? Laat het ons dan gerust weten. Daarvoor belt u met (030) 634 90 00.