Onderhoud ventilatie

Onderhoud mechanische ventilatie

Om ervoor te zorgen dat de ventilatie goed blijft functioneren, laten we het mechanische ventilatiesysteem regelmatig schoonmaken.

Complexen en adressen

070 Haver-Oord 1, 5, 19-25, 35-39, 4, 8, 12
 Hop-Oord 3, 9
 Linzen-Oord 1, 7, 13, 19, 23
  
112 Appelgaarde  125-163
  
321 Hoekcamp 56-68
 Schegcamp 3, 5, 9, 13, 15, 2-8
  
322 Hoekcamp 2-54
 Bovencamp 2-54
  
323  Meercamp 44-64A
  
390 Lokaalspoor 3-7, 13-17
 Mijnspoor 4-8, 14-18
 Rijnspoor 3-7, 13-17, 4-8, 14-18
 Zuiderspoor 4-10, 16-22
 Hollandspoor 54-96
  
636 Moerasmeer 26-34, 38, 40
 Toendrameer 1-5, 9-15, 19-25, 29-39, 43, 45
  
440 Fluweelmos 84-152
  
460 Lingepolder 1-11
 Vechtpolder 1, 3, 7-11, 2-12
 Rijnpolder 1, 5-11, 15-35
  
614 Gerechtshoeve 14-36
 Wildhoeve 2-24
 Graanhoeve 16-20A
 Kaashoeve 1-29, 2-30
  
617 Strekelveld 1-43, 2-12
 Ploegveld 1-29, 31-89, 38-52
 Halsterveld 4, 8-38, 41-99
 Zeisveld 1-31
 Schepelveld 2-28
 Zeisveld 2-26, 30-38, 42-46, 50, 52
 Haarspitveld 1-11, 2-20
  
624 Romeinenpoort 38-42, 11, 23, 27, 33, 39-45
 Friezenpoort 1-29, 31-43, 53-65, 67-83, 2-14, 18-48, 72-88
 Herulenpoort 2-6, 10, 12, 16, 18, 20-24
 Batavenpoort 39-51
 Frankenpoort 6-12, 16-20, 24-28
 Eburonenpoort 39, 45-49, 53-59, 63, 65
 Keltenpoort 3-7, 15, 19-23
 Vikingenpoort 85, 89-95
 Saksenpoort 1, 3, 7, 9, 2, 4, 8-14
 Tubantenpoort 1-13, 2, 6, 8, 12
  
626 Randhoeve 8-96
  
629 Het Wed 30-142
  
630 Achterom 24-62
  
636 Toendrameer 2-22
 Veenmeer 1-21, 2-20
 Moerasmeer 1-19, 2-6, 10-24
  
638 Edelsteen 108-178
 Mergelsteen 1-9, 2-10
  
706 Kleinebogerd 11, 13, 15, 17

Uw medewerking

Om het werk vlot te laten verlopen, vragen we u:

  • de medewerkers van het onderhoudsbedrijf de gelegenheid en ruimte te geven om het werk op de afgesproken tijden uit te voeren
  • hen toegang te verlenen tot de motor en de ventilen van het systeem
  • kwetsbare voorwerpen bij de uitvoeringsplaats vooraf te beschermen of weg te zetten (in overleg met aannemer)

Meer informatie

U ontvangt voorafgaand aan de start een brief. Daarin staat welk bedrijf het werk gaat uitvoeren en wie uw aanspreekpunt is.